SNR jest realizatorem projektu pod nazwą: „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” RPSW.09.02.03-26-0017/18, w ramach którego został utworzony Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Kielcach.

W podmiocie powstało 14 miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych. Warunkiem przyjęcia do Hostelu jest zakończenie terapii podstawowej uzależnienia od alkoholu oraz zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego. Rekrutacja uczestników rozpocznie się od 1 grudnia 2019 r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-06-01 – 2022-06-30

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE”

  1. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce,

Telefon: 41 366 94 03.