Nazwa projektu: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii”. Umowa nr. W/U-WB/613/EPP/236/UM/908/2020. Projekt został współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE Okres realizacji 04.05.2020 r do 31.10.2020r Projekt skierowany jest do osób przebywających w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, mieszczącego się przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 w Kielcach. Celem głównym…