PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla Dzieci i Młodzieży

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
CZWARTEK
14.00 – 20.00
08.00 – 20.00
11.00 – 17.00

Poradnia świadczy pomoc udzielaną przez lekarzy psychiatrów dziecięcych, psychologów, psychoterapeutę.

Pomagamy rozwiązać problemy dotykające dzieci oraz młodzież związane z:
  • Zaburzeniami zachowania i emocji – czują się samotni, smutni, przygnębieni, nieszczęśliwi , miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju, łatwo się denerwują, wybuchają złością,
  • Zaburzeniami lękowymi (nerwice, fobie) – często czują się niepewnie, doświadczają nadmiernego lęku,
  • Całościowymi zaburzeniami rozwojowymi np. autyzm, zespół Aspergera,
  • Zaburzeniami rozwojowymi umiejętności szkolnych np. dysleksja,
  • ADHD,
  • Zaburzeniami psychosomatycznymi,
  • Depresją,
  • Zaburzeniami odżywiania,
  • Inny zaburzeniami, problemami.
Pomoc mogą uzyskać także rodzice oraz opiekunowie, którzy:
  • Doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym ich dzieci,
  • Doświadczają trudności wychowawczych,
  • Chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, oczekują udzielenia pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń,
  • Zauważają nieprawidłowości rozwojowe.

Korzystanie z usług Poradni jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania.
Skierowanie wymagane jest do psychologa i psychoterapeuty.

KADRA

W Poradni przyjmują:

Lekarze psychiatrzy:

Karolina Galikowska
Paweł Kukiz-Szczuciński

Psycholodzy:

Aleksandra Berzyn
Justyna Kozioł-Korniluk
Mirosława Wojciechowska

Psychoterapeuci:

Kinga Fąfara
Agnieszka Dorasińska
Bożena Król
Anna Kwaśniewska-Maciejczyk
Marzena Słoń

Skip to content