NZOZ Nadzieja Rodzinie

„Jesteśmy po to, by Ci pomóc”

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest organizacją pozarządową, budowaną na wartościach chrześcijańskich.

Została założona w 2002 r. z inicjatywy  księdza dr Andrzeja Drapały – ukierunkowana była i jest na pomoc drugiemu człowiekowi.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadzieja Rodzinie” został powołany przez  Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach.
Do jej powstania zainspirowało założycieli doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi oraz chęć przeciwdziałania dramatowi młodego człowieka i jego rodziny.

Misją NZOZ „Nadzieja Rodzinie” jest udzielanie bezpłatnej, profesjonalnej pomocy pacjentom oraz ich rodzinom. Organizujemy pomoc w obszarze opieki psychiatrycznej, terapii leczenia uzależnień, grup wsparcia dla osób współuzależnionych. Staramy się, by oferowana pomoc miała charakter kompleksowy.

NZOZ „Nadzieja Rodzinie” działa  w oparciu o umowy zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gwarantuje to pacjentom uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia udzielane są w Poradniach:

▪ Zdrowia Psychicznego,
▪ Leczenia Uzależnień,
Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,


oraz Ośrodkach  stacjonarnych:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach,
Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach,
Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie.

 

W ramach działalności NZOZ „Nadzieja Rodzinie” funkcjonuje punkt diagnostyczno-konsultacyjny HIV/AIDS, w którym można wykonać bezpłatne i anonimowe badania na obecność wirusa.

Nad skutecznością procesu leczenia czuwa wyspecjalizowany zespół lekarzy psychiatrów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów i pedagogów. Zespół pracuje pod stałą superwizją, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje.

Programy leczenia w wyżej wymienionych placówkach są dostosowane do każdej grupy wiekowej, zarówno osób nieletnich jak i dorosłych.

Priorytetem dla Naszej pracy w NZOZ „Nadzieja Rodzinie” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości zgodnie z zasadami sztuki medycznej,  w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy.

Skip to content