Wsparcie działań terapeutycznych kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

W Ośrodku dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach w terminie maj – październik 2022r. będzie realizowany projekt pn. „Wsparcie działań terapeutycznych kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”. W ramach zadania planujemy rozszerzenie oferty terapeutycznej o zajęcia wzmacniające psychikę pacjentów, ich umiejętność radzenia sobie ze stresem, z emocjami, z presją, ich kompetencje…

Przeczytaj

Wsparcie dla osób i rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

W Ośrodku dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach w terminie 03.01-31.12.2022r. realizowany jest projekt pn. „Wsparcie dla osób i rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”. Działania obejmują m.in. prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych, grupy rozwoju osobistego, grupy zapobiegania nawrotom, interwencji kryzysowych, poradnictwa rodzinnego. Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania NPZ…

Przeczytaj

Wspieranie działań informacyjno–edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

Nazwa projektu: „Wspieranie działań informacyjno–edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego, pt: Kobiece Pokolenie HIV Minus – kontynuacja, wg umowy nr 10/PZ/2021”. Termin realizacji: od 02.08.2021 r. do 30.11.2021 r. Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Celem zadania jest przekazanie…

Przeczytaj

Wspieranie programów rehabilitacji osób po odbytym leczeniu oraz ich rodzin

Nazwa projektu: „Wspieranie programów rehabilitacji osób po odbytym leczeniu oraz ich rodzin”. Umowa nr 116/A/2021. Projekt jest współfinansowany przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Okres realizacji 15.05.2021 r. do 15.12.2021 r. Projekt skierowany jest do 14 osób zamieszkujących w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, mieszczącego się w Janinie oraz  6 osób z Domu Readaptacyjnego w…

Przeczytaj

PROWADZENIE HOSTELU ORAZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW

W okresie od 10.05.2021 r. do 31.10.2021 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizuje projekt: „PROWADZENIE HOSTELU ORAZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW”. Projekt ten skierowany jest do 10 osób (z uwzględnieniem rotacji) – pacjentów Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych  w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75. Realizacja  zadania ma na celu zapewnienie ciągłości…

Przeczytaj

REALIZOWANIE PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH PROCES TERAPEUTYCZNY I REHABILITACYJNY OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

W okresie od 10.05.2021 do 31.10.2021 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizuje projekt: „REALIZOWANIE PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH PROCES TERAPEUTYCZNY I REHABILITACYJNY OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”. Projekt ten skierowany jest do min. 12 osób uzależnionych od narkotyków/dopalaczy, które zakończyły terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkający obecnie na terenie Kielc. Głównym jego…

Przeczytaj

Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii

Nazwa projektu: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii”. Umowa nr. W/U-WB/613/EPP/236/UM/908/2020. Projekt został współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE Okres realizacji 04.05.2020 r do 31.10.2020r Projekt skierowany jest do osób przebywających w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, mieszczącego się przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 w Kielcach. Celem głównym…

Przeczytaj

Pokolenie HIV Minus

Nazwa projektu: Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego pt: Pokolenie HIV Minus projekt został dofinansowany ze środków własnych Województwa Świętokrzyskiego. Celem zadania jest przekazanie rzetelnej informacji na temat zakażeń wirusem HIV i konsekwencji dla potomstwa, promowanie badań    …

Przeczytaj

Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Nazwa projektu: „Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych” nr umowy 138/BO/P/2019,  zadanie jest  współfinansowane ze środków otrzymanych od KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Okres realizacji 01.06.2019-31.12.2019 r. Projekt skierowany jest do rodzin pacjentów leczących się w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w   NZOZ Nadzieja Rodzinie w Kielcach  oraz Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z…

Przeczytaj

Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Diagnostyka Tarnów

Nazwa projektu: Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Diagnostyka Tarnów, nr umowy FK/96/19,  projekt został finansowany ze środków Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego Okres realizacji 17.05.2019-16.12.2019 r. Punkt w Tarnowie  w wybrane poniedziałki każdego miesiąca zapewnia dyżury  pracy doradcy podczas którego Klienci mogą  wykonać test w kierunku przeciwciał anty HIV; oraz uzyskać poradnictwo około testowe związane z…

Przeczytaj
  • 1
  • 2
Skip to content