Zadanie publiczne: W readaptacji – bez HIV

W NZOZ „Nadzieja Rodzinie” przy ul. Karczówkowskiej 36 w terminie 15.05-31.10.2023r. PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY WYKONUJĄCY BADANIA W KIERUNKU HIV/AIDS realizuje zadanie publiczne pn. „W readaptacji – bez HIV”. Dotacja pochodzi ze środków Województwa Świętokrzyskiego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (Zadanie nr 6. Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych…

Przeczytaj

Wsparcie terapii pacjentów Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

W terminie 08.05 – 31.10.2023 r. realizujemy projekt pn. Wsparcie terapii pacjentów Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie. Odbiorcami zadania są pacjenci Hostelu, którzy korzystają z terapii obejmującej: warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz spotkania grup: wsparcia, zapobiegania nawrotom uzależnień i rozwoju osobistego. Wśród zaplanowanych zajęć są również warsztaty kulinarne i grille integracyjne. Działania są finansowane przy udziale…

Przeczytaj

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

W terminie 19.04 – 30.11.2023 r. przy udziale środków Urzędu Miasta Kielce, przeznaczonych na zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizujemy dwa zadania: Mieszkańcy Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75, dzięki realizacji projektu pn.: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków” biorą udział w zajęciach terapeutycznych (warsztaty…

Przeczytaj

Trzy nowe projekty przy udziale Urzędu Marszałkowskiego

W 2023 r. przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii, zrealizujemy trzy projekty: Szkolenie z zakresu prowadzenia terapii metodą EMDR – doskonalenie kompetencji kadr NZOZ „Nadzieja Rodzinie” (w ramach zadania 2: Wspieranie działań mających na celu doskonalenie kompetencji kadr uczestniczących w realizacji…

Przeczytaj

Wsparcie dla osób i rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

W Ośrodku dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach w terminie 02.01-31.12.2023 r. realizowany jest projekt pn. „Wsparcie dla osób i rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”. Działania obejmują prowadzenie grupy zapobiegania nawrotom, grupy rozwoju osobistego oraz poradnictwa duszpasterskiego. Ponadto zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne i pikniki/spotkania integracyjne z udziałem pacjentów Ośrodka. Projekt realizowany jest ze środków Krajowego…

Przeczytaj

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny Wykonujący Badania W Kierunku HIV Anonimowo i Bezpłatnie Połączony z Poradnictwem Okołotestowym w Kielcach

Przy udziale środków Krajowego Centrum ds. AIDS realizowany jest projekt pn. „PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY WYKONUJĄCY BADANIA W KIERUNKU HIV ANONIMOWO I BEZPŁATNIE POŁĄCZONY Z PORADNICTWEM OKOŁOTESTOWYM W KIELCACH”. Dotacja została przyznana na okres trzech lat (2022 – 2024). W 2023 r., poza wykonywaniem anonimowych testów na HIV, Punkt poszerza ofertę o badanie w kierunku obecności wirusa kiły…

Przeczytaj

Rehabilitacja mieszkańców Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Pacjenci w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 w dniach: 01.11 – 16.12.2022 r. wezmą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych – przeciwdziałanie narkomanii (Zadanie nr 2: Wspieranie działań służących redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków…

Przeczytaj

Wsparcie psychoedukacji dla osób uzależnionych od alkoholu

W dn. 12.09-30.11.2022 r. w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach realizowane będzie zadanie publiczne z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików. Projekt jest skierowany do czternastu pacjentów Hostelu, oferowane zajęcia psychoedukacyjne obejmują zagadnienia ściśle związane ze wzrostem…

Przeczytaj

Pilotażowe badanie przesiewowe w kierunku kiły i HCV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym

W terminie 15.09-31.12.2022 r. PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY WYKONUJĄCY BADANIA W KIERUNKU HIV/AIDS realizuje ze środków Krajowego Centrum ds. AIDS zadanie publiczne pn. „Pilotażowe badanie przesiewowe (screeningowe) w kierunku kiły i HCV połączone z poradnictwem okołotestowym w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Kielcach”. W ramach realizacji zadania wykonujemy darmowe testy na obecność wirusa kiły i HCV. Punkt dyżuruje w…

Przeczytaj

Trzy nowe projekty ze środków Województwa Świętokrzyskiego

W Ośrodku dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach w terminie sierpień – listopad 2022 r. będzie realizowany projekt pn. „Wsparcie reintegracji społecznej pacjentów Ośrodka Rehabilitacji od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach i ich bliskich”.W ramach zadania planujemy zrealizować zajęcia terapeutyczne dla naszych pacjentów (grupa zapobiegania nawrotom i grupa wsparcia) oraz integracyjne spotkania przy grillu z…

Przeczytaj
Skip to content