Hostel dla Osób z Uzależnieniem od Alkoholu w Kielcach

„Jesteśmy po to, by Ci pomóc”

Hostel oferuje wsparcie pełnoletnim osobom uzależnionym od alkoholu, które zakończyły podstawową terapię alkoholową i posiadają już podstawową wiedzę dotycząca siebie i własnej choroby.

Czas trwania terapii wynosi 6 miesięcy i jest bezpłatny.

Pobyt w Hostelu umożliwia utrwalenie motywacji do trzeźwego życia, powrót do środowiska, poszukiwanie pracy i miejsca zamieszkania. Podczas pobytu pacjenci samodzielnie planują dzień i uczą się samodzielności w zakresie wykonywania czynności domowych, zarządzania posiadanymi finansami, poszukiwania i podejmowania pracy zarobkowej.

Mieszkańcy Hostelu mają możliwość poszerzyć wiedzę i umiejętności nabyte podczas terapii podstawowej ważne dla trzeźwego życia i zapobiegania nawrotom uzależnienia oraz podjąć pogłębioną terapię – związaną z problemami osobistymi. Pacjenci ze względu na chęć wytrwania w trzeźwości potrzebują specjalistycznego wsparcia. Pomoc socjoterapeutyczna zagwarantowana w ramach pobytu w Hostelu ogranicza poczucie osamotnienia i pozostania z problemem alkoholowym samemu. Mając możliwość przebywania z innymi mieszkańcami Hostelu pacjent dostaje dodatkowe wsparcie i motywację poprzedzoną opieką zespołu terapeutycznego.

Kompleksowy program readaptacyjny pozwala podopiecznym wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie.

Hostel oferuje 20 miejsc w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych oraz salon telewizyjny, kuchnię i łazienki do wspólnego użytkowania, Wi-Fi.

Warunki przyjęcia do Hostelu:

  • uprzednie zgłoszenie (wpisanie na listę oczekujących) i uzgodnienie terminu przyjęciu;
  • ukończone 18 lat – dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
  • ukończona terapia podstawowa leczenia uzależnień – zaświadczenie lub wypis;
  • co najmniej dwumiesięczna abstynencja;
  • trzeźwość – brak trzeźwości lub zgody zgłaszającego się pacjenta na badanie alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych powoduje odmowę przyjęcia;
  • zobowiązanie do przestrzegania regulaminu placówki i panujących w Hostelu zasad.

DANE KONTAKTOWE

Pracownicy Hostelu

Iwona Jamróz – kierownik Hostelu, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Specjaliści psychoterapii uzależnień:

  • Aleksandra Zawada-Matysek
  • Elżbieta Tkacz

DANE TELEADRESOWE

Adres, telefon

Hostel dla Osób z Uzależnieniem od Alkoholu
ul. Mielczarskiego 45,
25-709 Kielce,
Telefon: +48 690 987 788
Email:hostelkielce@nadziejarodzinie.org.pl

Skip to content