PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
08.00 – 11.00
08.00 – 18.00
09.00 – 16.00
11.00 – 14.00
13.00 – 19.00

Działalność Poradni skierowana jest do osób zmagających się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

Przyjmujemy  osoby dorosłe oraz młodzież.
Pomoc świadczona jest w formie konsultacji lekarza psychiatry, wsparcia psychologicznego oraz sesji psychoterapii.

Program terapeutyczny realizowany w poradni skierowany jest do osób uzależnionych od:
  • Narkotyków,
  • Dopalaczy,
  • Leków.

Korzystanie z usług Poradni  jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania.
Skierowanie jest wymagane jedynie do psychoterapeuty uzależnień lub psychologa dla osoby współuzależnionej.

KADRA

W Poradni przyjmują:

Ewa Trębacz – lekarz specjalista psychiatrii
Renata Laszczkowska – psycholog

Specjaliści psychoterapii uzależnień:

Sylwia Kupczyk-Krzysztofik
Zbigniew Olchawa
Elżbieta Tkacz
Joanna Woźniak

Skip to content