Nazwa projektu: „Wspieranie działań informacyjno–edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego, pt: Kobiece Pokolenie HIV Minus. wg umowy nr 4/PZ/2020” Termin realizacji od 12.08.2020 r. do 30.11.2020 r. Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.   Celem zadania jest przekazanie rzetelnej…