PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla Dorosłych

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 19.00

Oferujemy diagnostykę i leczenie zaburzeń oraz problemów psychicznych.

Świadczymy bezpłatną, specjalistyczną pomoc lekarzy psychiatrów, wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię.
Pomagamy radzić sobie w sytuacjach pojawienia się:

  • Zaburzeń lękowych,
  • Zaburzeń nerwicowych,
  • Zaburzeń nastroju,
  • Zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości i zachowania,
  • Zaburzeń odżywiania,
  • Kryzysów psychologicznych spowodowanych np. utratą  lub śmiercią bliskiej osoby, choroby, utratą pracy czy innych problemów.

Forma pomocy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta

Korzystanie z usług Poradni jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania.
Skierowanie wymagane jest do psychologa i psychoterapeuty.

KADRA

W Poradni przyjmują:

Lekarze psychatrzy:

Barbara Rawa-Kupis – specjalista psychiatra
Marzena Kozioł – specjalista psychiatra,
Ewa Trębacz – lekarz psychiatra
Paweł Kukiz-Szczuciński – specjalista psychiatra

Psychoterapeuci i psychologowie :

Karolina Reguła – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Renata Laszczkowska
– psycholog, w trakcie procesu certyfikującego z psychoterapii w instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Wydział Psychologii Klinicznej) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Aneta Pietrzyk Śliwa – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii  uzależnień, w trakcie procesu certyfikującego z psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.
Anna Kwiatkowska – pedagog, ukończyła kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin CMUJ w Krakowie, w trakcie procesu certyfikującego z psychoterapii.
Anna Kwaśniewska–Maciejczyk – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikującego z psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.
Anna Pachuc – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień – w trakcie procesu certyfikacji, w trakcie procesu certyfikacji z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie.
Joanna Woźniak – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii  uzależnień , superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Kinga Fąfara – psycholog z doświadczeniem klinicznym.
Małgorzata Czapla – psycholog z doświadczeniem klinicznym.
Katarzyna Świercz – psycholog.

Skip to content