PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla Dorosłych

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 19.00

Oferujemy diagnostykę i leczenie zaburzeń oraz problemów psychicznych.

Świadczymy bezpłatną, specjalistyczną pomoc lekarzy psychiatrów, wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię.
Pomagamy radzić sobie w sytuacjach pojawienia się:

  • Zaburzeń lękowych,
  • Zaburzeń nerwicowych,
  • Zaburzeń nastroju,
  • Zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości i zachowania,
  • Zaburzeń odżywiania,
  • Kryzysów psychologicznych spowodowanych np. utratą  lub śmiercią bliskiej osoby, choroby, utratą pracy czy innych problemów.

Forma pomocy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta

Korzystanie z usług Poradni jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania.
Skierowanie wymagane jest do psychologa i psychoterapeuty.

KADRA

W Poradni przyjmują:

Lekarze specjaliści psychiatrii:

Anna Blicharska
Monika Głowacka
Paweł Kukiz-Szczuciński
Magdalena Ostrowska

Katarzyna Pawłowska

Psycholodzy:

Monika Szpringer
Joanna Woźniak

Psychoterapeuci:

Kinga Fąfara
Anna Kwaśniewska-Maciejczyk
Anna Kwiatkowska
Renata Laszczkowska
Iwona Mazur
Karolina Reguła-Krawczyk
Małgorzata Sibila
Katarzyna Świercz
Elżbieta Tkacz

Skip to content