Hostel dla Osób z Uzależnieniem od Alkoholu

w Janinie

Program rehabilitacyjny skierowany jest do pełnoletnich mężczyzn uzależnionych od alkoholu, którzy zakończyli podstawową terapię uzależnienia.
Oferuje pomoc w powrocie do samodzielnego, trzeźwego życia.
Pobyt w Hostelu trwa do 6 miesięcy i jest bezpłatny. Po zakończonym leczeniu istnieje możliwość zamieszkania w Domu Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Szańcu.

Hostel dla Osób z Uzależnieniem od Alkoholu.

Hostel w Janinie umożliwia pacjentom utrwalenie motywacji do trzeźwego życia oraz powrót do środowiska (poszukiwanie pracy, ukończenie szkoleń, poszukiwanie miejsca zamieszkania). Oferuje podjęcie terapii głębszej – związanej z problemami osobistymi.

Hostel współpracuje z wieloma instytucjami (UMiG Busko, MOPS Busko, Parafia w Janinie i w Szańcu, Uzdrowisko Busko-Zdrój), dzięki czemu pacjenci mają większe możliwości podjęcia pracy, kontynuowania leczenia odwykowego, rozwiązywania problemów zdrowotnych, rodzinnych i zawodowych.

Hostel oferuje 13 miejsc w pokojach dwu-, trzy- lub czteroosobowych, kuchnię i łazienki do wspólnego użytku, salon telewizyjny. Przy Hostelu posiadamy małe gospodarstwo rolne.

Przyjęcie do Hostelu następuje po uprzednim zgłoszeniu (wpisaniu na listę oczekujących) i uzgodnieniu terminu przyjazdu. Osoba zgłaszająca się powinna być trzeźwa; brak trzeźwości lub zgody zgłaszającego się pacjenta na badanie alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych powoduje odmowę przyjęcia.

Przyjmowany pacjent musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry stwierdzające, iż stan zdrowia pozwala na wielomiesięczny pobyt w Hostelu. Pacjent zostaje przyjęty do placówki po zaakceptowaniu regulaminu hostelu.

Po zakończonym leczeniu w Janinie istnieje możliwość zamieszkania w Domu Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Szańcu, otwartym przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w 2015 r.

DANE KONTAKTOWE

Pracownicy Hostelu

Wojciech Latkowski – kierownik Hostelu

Specjaliści psychoterapii uzależnień:
  • Justyna Bernacka
  • Monika Kozieł

DANE TELEADRESOWE

Adres, telefon

Hostel dla Osób z Uzależnieniem od Alkoholu
ul. Janina 4,
28-100 Busko-Zdrój
Telefon: +48 691 504 015
Email:hostel.janina@snr.org.pl

Skip to content