Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

w Janinie

Program rehabilitacyjny skierowany jest do pełnoletnich mężczyzn uzależnionych od alkoholu, którzy zakończyli podstawową terapię uzależnienia.
Oferuje pomoc w powrocie do samodzielnego, trzeźwego życia.
Pobyt w naszej placówce trwa około 6 miesięcy i jest bezpłatny

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu.

Hostel w Janinie umożliwia pacjentom utrwalenie motywacji do trzeźwego życia oraz powrót do środowiska (poszukiwanie pracy, ukończenie szkoleń, poszukiwanie miejsca zamieszkania). Oferuje podjęcie terapii głębszej – związanej z problemami osobistymi.

Hostel współpracuje z wieloma instytucjami (UMiG Busko, MOPS Busko, Parafia w Janinie i w Szańcu, Uzdrowisko Busko-Zdrój), dzięki czemu pacjenci mają większe możliwości podjęcia pracy, kontynuowania leczenia odwykowego, rozwiązywania problemów zdrowotnych, rodzinnych i zawodowych. Przy Hostelu posiadamy małe gospodarstwo rolne.

Hostel oferuje 13 miejsc: pokoje dwu, trzy lub czteroosobowe, kuchnię i łazienki do wspólnego użytku, salon telewizyjny.

Przyjęcie do Hostelu następuje po uprzednim zgłoszeniu (wpisania na listę oczekujących) i uzgodnieniu terminu przyjazdu. Osoba zgłaszająca się powinna być trzeźwa; brak trzeźwości lub zgody zgłaszającego się pacjenta na badanie alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych powoduje odmowę przyjęcia.

Przyjmowany pacjent musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry stwierdzające, iż stan zdrowia pozwala na wielomiesięczny pobyt w Hostelu. Pacjent zostaje przyjęty do placówki po zaakceptowaniu regulaminu hostelu.

Po zakończonym leczeniu w Janinie istnieje możliwość zamieszkania w Domu Readaptacyjnym dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Szańcu ( Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otworzyło ww dom w roku 2015) lub w Domu dla Osób Zagrożonych Bezdomnością w Kostkach.

DANE KONTAKTOWE

Pracownicy Hostelu

Wojciech Latkowski – kierownik Hostelu

Specjaliści terapii uzależnień:

Michał Augustyniak
Monika Kozieł
Joanna Woźniak

DANE TELEADRESOWE

Adres, telefon

Hostel Janina
Janina 4,
28-100 Busko-Zdrój
Telefon: +48691504015
Email:hostel.janina@nadziejarodzinie.org.pl

Skip to content