PORADNIE

Oferta Ośrodka skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz rodziców a wsparcie udzielane jest także w środowisku naszych pacjentów.

Oferujemy diagnostykę i leczenie wszelkich zaburzeń oraz problemów psychicznych.
Korzystanie z usług PZP jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy diagnostykę i leczenie wszelkich zaburzeń oraz problemów psychicznych Dzieci i Młodzieży. Korzystanie z usług PZP Dzieci i Młodzieży jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Działalność Poradni skierowana jest do osób borykających się z różnego rodzaju uzależnieniami oraz ich rodzin i bliskich (wspóluzależnionych) a także osób używających narkotyków i alkoholu – nieuzależnionych.

Korzystanie z usług Poradni jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Do Poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Skip to content