Nazwa projektu: Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Diagnostyka Tarnów, nr umowy FK/96/19,  projekt został finansowany ze środków Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego

Okres realizacji 17.05.2019-16.12.2019 r.

Punkt w Tarnowie  w wybrane poniedziałki każdego miesiąca zapewnia dyżury  pracy doradcy podczas którego Klienci mogą  wykonać test w kierunku przeciwciał anty HIV; oraz uzyskać poradnictwo około testowe związane z profilaktyką HIV/AIDS oraz zachowaniami ryzykownymi. Beneficjenci otrzymują rzetelną wiedzę, która pozwoliła im chronić się przed zakażeniem wirusem HIV, zdobyć wiedzę na tema możliwości zapobiegania zakażeniom. Ponadto pozwoliła na fachową pomoc osobom już zakażonym wirusem oraz chorym na AIDS oraz im rodzinom.