Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób
z Uzależnieniem
od Substancji Psychoaktywnych
w Pałęgach

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach (Gmina Mniów) jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Mieści się w budynku należącym do Ochotniczego Hufca Pracy, współpracującego ze stowarzyszeniem i stanowi część działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Ośrodek czerpie z doświadczeń innych ośrodków zarówno katolickich jak i Monar. W działaniach partnerskich na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień współpracuje z Rodzinną Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kielcach, ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, z odziałem terapeutycznym Aresztu Śledczego w Kielcach, z ośrodkiem „San Damiano” w Chęcinach. Pracę kadry terapeutycznej nadzoruje superwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro DS Narkomani.

OFERTA OŚRODKA

W ośrodku prowadzona jest terapia osób uzależnionych od narkotyków, w trybie stacjonarnym.
Przyjmujemy młodzież w wieku 14 – 28 lat (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od tych ram wiekowych).

Ośrodek posiada całodobową opiekę terapeutyczną.

Leczenie jest bezpłatne – finansowane przez NFZ. Trwa od 7 do 12 miesięcy. Jest to możliwe dzięki stworzonemu przez nas programowi, w którym kładziemy nacisk na indywidualne podejście do pacjenta oraz profesjonalną diagnozę.

Młodzież ma możliwość kontynuowania nauki szkolnej na każdym etapie kształcenia.

PROGRAM

Program realizowany jest poprzez metodę społeczności terapeutycznej, terapię indywidualną, zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności społecznych, ergoterapię, pracę z rodziną.
Ponadto oferujemy terapię zajęciową, rozwojową, terapeutyczne obozy letnie i zimowe (spływ kajakowy, wędrówki górskie). Obecnie rozwijamy swoją bazę materialną: powstaje pracownia komputerowa, muzyczna, ceramiczno-garncarska, siłownia, sala rekreacyjna, ogród, boisko. Przy o
środku aktywnie działa Trzeźwe Koło Górskie PTTK oraz sekcja turystyki rowerowej.
Ośrodek ma charakter katolicki, jednak wyznawana wiara nie ma znaczenia przy przyjęciu.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Osoby przyjmowane są na terapię po uprzedniej detoksykacji (odtruciu) – o ile jest potrzebna - i wcześniejszym zgłoszeniu chęci podjęcia leczenia (wpis do księgi pacjentów oczekujących).
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do ośrodka:
- skierowanie od lekarza psychiatry z rozpoznanym uzależnieniem (F11-F16, F18-F19)
-   dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
-   dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna)
- dokumentacja z innych ośrodków, czy szpitali (jeśli pacjent był leczony specjalistycznie)

KONTAKT

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami lub wpisaniem się na listę pacjentów oczekujących prosimy o kontakt telefoniczny: 041/37-37-567 lub 0606-329-511.
Można także pisać na adres

e-mail: osrodekpalegi@gmail.com

Ośrodek jest położony w sąsiedztwie Gór Świętokrzyskich w osadzie Pałęgi 30 km od Kielc.

DOJAZD

samochodem
Dojazd z Kielc trasą E7 do Mniowa. Tam należy skręcić w lewo i dojechać do Grzymałkowa, a następnie jeszcze 2 km do Pałęg.
busem
Na dworcu busów przy ulicy Żelaznej lub na przystanku przy ul. 1-go Maja należy wsiąść w bus w kierunku Radoszyc (wysiąść w Kłucku, a stamtąd dojść ok. 1,5 km) lub w kierunku Dobrzeszowa (wysią
ść w Wólce Kłuckiej, a stamtąd dojść ok. 2 km).

MAPKA DOJAZDOWA

NASZ ADRES
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych,
Pałęgi 80, 26-080 Mniów, tel. 041/37-37-567 lub 0606-329-511,

e-mail: osrodekpalegi@gmail.com

Z ŻYCIA OŚRODKA

_________
III.2009

W recepcji NZOZ „Nadzieja Rodzinie” na ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach można nabyć rękodzieło pacjentów naszego Ośrodka: wyroby z gliny, pięknie opakowane, kolorowe, pachnące świeczki oraz kartki wielkanocne. Dochód ze sprzedaży zamierzamy przeznaczyć na obóz terapeutyczny. Wszystkim nabywcom serdecznie dziękujemy za szczodrość serca.


_________
III.2009

Społeczność naszego ośrodka jest pomysłodawcą powstania przy Stowarzyszeniu "Nadzieja Rodzinie" koła górskiego pod nazwą: Trzeźwe Koło Górskie. Koło to ma skupiać pacjentów ośrodka oraz Oddziału Dziennego, wychowanków i wychowawców klubów młodzieżowych oraz terapeutów NZOZ „Nadzieja Rodzinie” do aktywnego i trzeźwego spędzania wolnego czasu oraz zdobywania w Górach Świętokrzyskich odnak turystyki kwalifikowanej.

Czekamy obecnie na zebranie Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK, na którym ma zostać zatwierdzona uchwała o powstaniu Koła

Następnie w pomieszczeniach Oddziału Dziennego odbędzie się Walne Zebranie Trzeźwego Koła Górskiego. Chętnych zapraszamy już dziś. O jego terminie poinformujemy jeszcze w tym miesiącu.


_________
3. III.2009

W okresie od listopada 2008 do lipca 2010 w Ośrodku w Pałęgach realizowany jest projekt pn. „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, którego celem jest społeczna i zawodowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem.
W ramach projektu pacjenci Ośrodka zostali objęcie wsparciem psychologicznym, terapeutycznym i zawodowym. Od listopada 2008 uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych oraz z doradztwa zawodowego, które przyczynią się do ich aktywizacji zawodowej oraz budowania relacji i więzi ze społeczeństwem.  
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


_________
I.2009
Nasza pasja uprawiania turystyki staje się coraz bardziej konkretna. Wszyscy pacjenci  ośrodka zdobyli  już pierwszą Górską Odznakę Turystyczną - popularną. Niewiele punktów brakuje nam do zdobycia brązowej. W planach mamy kolejne rajdy i punkty.
Ponadto zaangażowaliśmy się w zdobywanie odznaki Turysty Przyrodnika.
Zakładamy przy naszym Stowarzyszeniu Oddział PTTK.
Oprócz pieszych wędrówek zamierzamy zwiedzać okolice na rowerach. Nasz ośrodek wzbogacił się właśnie o te pojazdy. Pierwsza taka wycieczka, mimo zimowej aury, odbyła się już na początku stycznia.


_________
XI/XII.2008
Na przełomie listopada i grudnia wyjechaliśmy na obóz terapeutyczny do Zakopanego. Mieliśmy tam przede wszystkim pracować nad wzajemnymi relacjami. Łatwiej o to, gdy nie ma codziennych obowiązków i jest cała nasza społeczność, w tym wszyscy terapeuci. W tym czasie dużo chodziliśmy po górach, zobaczyliśmy wiele pięknych miejsc w tym m.in. Czarny Staw Gąsienicowy, Dolinę Kościeliską, Przysłup Miętusi, Wąwóz Kraków ze Smoczą Jamą. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie zdobyliśmy szczytu Giewontu, choć byliśmy bardzo blisko. Wyjazd ten  pozwolił nam doświadczyć, że chodzenie po górach  jest ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu, zaszczepił też w nas chęć zwiedzania bliższych nam Gór Świętokrzyskich.

_________
11. X.2008

  Jedenastego października obchodziliśmy pierwszą rocznicę powstania naszego ośrodka. Była ona okazją do zaproszenia na wspólne świętowanie wszystkich tych, którzy przynili się do jego powstania i rozwoju: członków Zarządu oraz pracowników Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie", władz i pracowników OHP z Komendantem Głównym Panem Jerzym Mormulem oraz Panią Komendant  Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Renata Wichą, przedstawicieli władz samorządowych i NFZ, byłych pracowników ośrodka, księży z naszej parafii, współpracującej z nami szkoły, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sąsiadów z Pałęg, wolontariuszy i przyjaciół ośrodka wkładających tu na co dzień swoje serce i siły, społeczności ośrodków "San Damiano" z Chęcin i z Lutej oraz Oddziału Dziennego z Kielc.

Obchody rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez miejscowego Proboszcza Księdza Kanonika Henryka Rusaka, księdza Zenona Mierzwę, a także księdza Dariusza Jarlińskiego - duszpasterza Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, księży franciszkanów o. Pawła Chmurę i o. Piotra Stanisławczyka, oraz Prezesa Stowarzyszenia 'Nadzieja Rodzinie", księdza dr Andrzeja Drapałę.

Następnie nasza młodzież przedstawiła program artystyczny: pantonimy oraz kabaret. W przerwie częstowaliśmy Gości grochówką, był także rocznicowy tort i pyszne ciasta. Obejrzeliśmy pokaz tańca break dance przygotowany przez chłopców z klubu 'Wolna Strefa" z Kielc. Rozegraliśmy mecz piłki nożnej pomiędzy pacjentami naszego ośrodka a o
środka San Damiano z Chęcin. W przerwie meczu wkopaliśmy sadzonkę dębu otrzymaną w prezencie od Oddziału Dziennego. Mamy nadzieję, że dąb zapuści tu korzenie i będzie świadkiem zmagań i ostatecznie wielu zwycięstw nad chorobą uzależnienia. Zaproszonych gości oprowadziliśmy po domu, gdzie mogli obejrzeć galerię naszych zdjęć oraz slajdy obrazujące życie ośrodka. Ponadto prezentowaliśmy nasze wyroby z gliny. Można było spróbować sił na kole garncarskim i tacy odważni znaleźli się przede wszystkim wśród zaprzyjaźnionych z nami terapeutów, ale i naszych sąsiadów - dzieci z Pałęg. Czas umilił nam koncert zespołu ADHD, który także jest związany z naszym Stowarzyszeniem. Wieczorem rozpaliliśmy ognisko i wspólnie piekliśmy kiełbaski i jedliśmy bigos. Czas wypełniał nam organizator, który prowadził gry i zabawy. Potem bawiliśmy się na dyskotece, a na koniec tego długiego dnia relaksowaliśmy się oglądając film.
 
_________
22. VII.2008

Od 22.07 do 01.08.2008r jesteśmy w Kalwarii Pacławskiej. Przyjechaliśmy tu wspólnie ze społecznością ośrodka San Damiano w Chęcinach. Naszym zadaniem jest pomoc w przygotowaniu XXI Franciszkańskiego Spotkania Młodych oraz czynne w nim uczestnictwo. Nasza pomoc polega na zadbaniu o pole namiotowe oraz kuchnię polową, w której wydawany jest wrzątek. Najważniejszym celem wyjazdu jest jednak przeżycie duchowe tego spotkania. Uczestniczymy tu w naukach, konferencjach, pracy w grupach prowadzonych przez animatorów, mszach świętych, nabożenstwach, koncertach zespołów muzycznych, seansach filmowych. Mamy możliwość kontaktowania się z ludźmi trzeźwymi spoza ośrodka oraz współpracy z nimi. Ponadto, wykonujemy zadania i funkcje takie same jak w ośrodku.


________
7-16.VII.2008
Obóz terapeutyczny - spływ kajakowy.

Na ten obóz wybraliśmy się wspólnie z ośrodkiem San Damiano w Chęcinach. Wyruszyliśmy z Kielc do Suwałk. Podróż zajęła nam 9 godzin. Na miejscu wypożyczyliśmy kajaki i rozpoczęła się nasza wodna przygoda. Płyniemy trasą: j. Sumowo - rz. Rospuda - kanał Augustowski - rz. Hańcza - j. Wigry. Dziennie pokonujemy średnio ok. 20 km. Mamy 11 kajaków i 4 rowery, którymi przewozimy część naszego wyposażenia. Tylko 2 dni obozu są stacjonarne. Jedną z atrakcji jest odcinek Czarnej Hańczy, który przepływamy pod prąd. Wzbudzamy tym zainteresowanie i podziw innych. Podczas obozu byliśmy w saunie parowej, zorganizowaliśmy sobie wyścigi kajakowe.
Poza tym, że dużo czasu spędzamy w kajakach, życie na obozie jest podobne do życia w ośrodku. Tu także ważne są nasze wzajemne relacje i uwaga na innych, wspieranie się w leczeniu, tu podejmujemy się różnych odpowiedzialności i ponosimy konsekwencje. Codziennie wieczorem odbywa się zebranie społeczności, na którym opowiadamy, jak nam minął dzień. Na końcu jest czas na wzajemne przeprosiny i podziękowania. Za czas wolny odpowiedzialna jest wybrana przez nas osoba - organizator. Ostatnio zaplanował nam wyjście do lasu, podczas którego zbieraliśmy dary natury, z których potem układaliśmy kompozycje odnoszące się do naszego życia i leczenia. Codziennie zbiera się Zarząd, który ustala plan kolejnego dnia i inne ważne dla wszystkich sprawy. Także SOD pracuje na obozie tak, jak na co dzień. Tylko tutaj dbanie o bezpieczeństwo wiąże się dodatkowo z odpowiednim dobraniem ludzi do kajaków, namiotów, pełnienia wart nocnych. Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakąś część obozowego życia: posiłki, porządek na terenie biwakowym, stan kajaków i rowerów, rozbijanie namiotów. Przez pierwsze 4 dni był z nami ojciec Piotr - lider San Damiano. Odprawiał dla nas codzienne Msze Święte. Podczas kolejnej z takich Mszy Marcin - pacjent naszego ośrodka - uroczyśscie podpisał kontrakt na kolejny etap leczenia - Nowicjat. Na obozie odwiedzili nas: ks. Daniel i ks. Krzysztof z Różanegostoku, którzy wyspowiadali chętnych i odprawili niedzielną Mszę Świętą.

/Magda/

_________
VI.2008


W naszym ośrodku, dzięki poparciu Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców pracy Pani Renaty Wichy oraz Prezesa kieleckiej firmy Geol-Min Pana Stanisława Pikorza, odbywają się warsztaty ceramiczno-garncarskie. Firma Geol-Min udostępniła nam bezpłatne koła ceramiczne, narzędzia oraz glinę. Cieszą się one dużym powodzeniem wśród pacjentów. Przy pomocy wielu prostych narzędzi tworzymy naczynia, figury, patery, uczymy się różnych sposobów ręcznego formowania gliny, także toczymy na kole. Formy, ktore tworzymy, odstawiane są do wyschnięcia, a następnie będą wypalone na terenie Firmy Geol-Min w Kielcach. 

Warsztaty ceramiczne są formą terapii, pomagają się wyciszyć, powstające wyroby motywują do dalszej pracy i doskonalenia umiejętności manualnych, ćwiczenia wyobraźni i twórczego działania, dają możliwość przyjemnego spędzania czasu.

Wiosną rozpoczęliśmy sezon chodzenia po Górach Świętokrzyskich. Organizujemy sobie rajdy piesze. Przy okazji wędrowania zdobywamy punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT PTTK). Nasze ulubione miejsce to położona blisko ośrodka Góra Perzowa z kaplicą Świętej Rozalii.

Obecnie w ośrodku tworzymy ogródek warzywny i kwiatowy. Sadzimy rośliny na coraz większej powierzchni. Wokół naszego domu robi się coraz ładniej. Ogrodnicy mają coraz więcej podlewania, a szef kuchni może urozmaicać menu o naszą w
łoszczyznę.

Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy Mniów. Proboszcz parafii w Grzymałkowie, ks. kanonik Henryk Rudak powierzyl gminie opiekę nad zabytkowymi grobami miejscowych rodów Lipskich i Kołłątajów. My podjęliśmy się uporządkowania tych grobów. W podziękowaniu Urząd Gminy zorganizował nam wycieczkę do Rezerwatu "Górna Krasna".

W ostatni weekend czerwca wybieramy się pod namioty. Będziemy mieszkać nad rzeką, może uda nam się popływać. Będzie gotowanie na ognisku i piesze wycieczki w nieznane. Taki przedsmak obozu kajakowego, na który wyjeżdzamy w lipcu. 


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka