Nazwa projektu: „Wspieranie programów rehabilitacji osób po odbytym leczeniu oraz ich rodzin”.

Umowa nr 116/A/2021.

Projekt jest współfinansowany przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

Okres realizacji 15.05.2021 r. do 15.12.2021 r.

Projekt skierowany jest do 14 osób zamieszkujących w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, mieszczącego się w Janinie oraz  6 osób z Domu Readaptacyjnego w Szańcu. Głównym jego celem  jest pomoc i  wsparcie  osób,  które ukończyły proces  terapii podstawowej uzależnienia od alkoholu.

Realizacja celu nastąpi poprzez stworzenie tym osobom warunków  readaptacji oraz utrwalenie motywacji  do trzeźwego życia, powrót do środowiska oraz poszukiwanie pracy. Projekt będzie miał za zadanie zwiększenie dostępności rozszerzenie oferty nieodpłatnej usług społecznych dla osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym i nawrotami  choroby. W ramach projektu zamierzamy zrealizować wielopłaszczyznowy program rehabilitacji osób, które ukończyły leczenie uzależnienia.