Nazwa projektu: „Wspieranie działań informacyjno–edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego, pt: Kobiece Pokolenie HIV Minus. wg umowy nr 4/PZ/2020”

Termin realizacji od 12.08.2020 r. do 30.11.2020 r.

Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

 

Celem zadania jest przekazanie rzetelnej informacji na temat zakażeń wirusem HIV i konsekwencji dla potomstwa, promowanie badań w kierunku HIV wśród kobiet w ciąży, ich partnerów oraz aktywnych seksualnie młodych ludzi, przygotowanie materiałów edukacyjnych promujących działalność Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego  w Kielcach, promowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych w kontekście infekcji przenoszonych drogą płciową wśród osób aktywnych seksualnie oraz zachowujących się ryzykownie.

PKD czynny w piątek 12.30-15.30