W Ośrodku dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach w terminie 03.01-31.12.2022r. realizowany jest projekt pn. „Wsparcie dla osób i rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”. Działania obejmują m.in. prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych, grupy rozwoju osobistego, grupy zapobiegania nawrotom, interwencji kryzysowych, poradnictwa rodzinnego.

Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania NPZ 2.1.7 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich. Nr zadania II. Nazwa zadania konkursowego: Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, z zapewnieniem opieki nad dziećmi.