W dn. 12.09-30.11.2022 r. w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach realizowane będzie zadanie publiczne z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików. Projekt jest skierowany do czternastu pacjentów Hostelu, oferowane zajęcia psychoedukacyjne obejmują zagadnienia ściśle związane ze wzrostem motywacji i zdolności pacjentów do samodzielnego rozwiązywania problemów osobistych, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz ogólnie podniesieniem ich kompetencji społecznych. Zaplanowano: warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupę rozwoju osobistego, grupę wsparcia i interwencję kryzysową zrealizują specjaliści doświadczeni w prowadzeniu spotkań grup wsparcia i zajęć o tematyce zdrowotnej, ponadto dla odbiorców zostaną zorganizowane: konsultacje indywidualne ze specjalistami i zajęcia integracyjne (wyjścia do obiektów sportowych, kulturalnych, zgodnie z preferencjami odbiorców na podstawie wspólnego wyboru miejsca i rodzaju aktywności). Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.