Nazwa projektu: „Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych” nr umowy 138/BO/P/2019,  zadanie jest  współfinansowane ze środków otrzymanych od KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Okres realizacji 01.06.2019-31.12.2019 r.

Projekt skierowany jest do rodzin pacjentów leczących się w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w   NZOZ Nadzieja Rodzinie w Kielcach  oraz Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach. Projekt ma na celu zmianę postawy osób z najbliższej rodziny względem osoby uzależnionej leczącej się. Problem uzależnienia dotyka bowiem nie tylko samego uzależnionego, ale cały system rodzinny. Ważne, aby członkowie rodziny wiedzieli, że nie są sami i mogą skorzystać z pomocy innych rodziców czy bliskich oraz specjalistów. Kolejnym celem programu jest nabycie przez członków rodzin osoby uzależnionej wiedzy w zakresie współuzależnienia oraz uzależnienia -wzrost poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych  czy informacje dotyczące sposobów i metod radzenia sobie z emocjami a także nabycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.