W Ośrodku dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach w terminie maj – październik 2022r. będzie realizowany projekt pn. „Wsparcie działań terapeutycznych kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”.

W ramach zadania planujemy rozszerzenie oferty terapeutycznej o zajęcia wzmacniające psychikę pacjentów, ich umiejętność radzenia sobie ze stresem, z emocjami, z presją, ich kompetencje w zakresie asertywności, umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, konfliktów, poprawę relacji z innymi ludźmi. Celem proponowanych działań będzie: promowanie zachowań kształtujących umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu i – dzięki udziałowi w oferowanych zajęciach terapeutycznych – odzyskanie przez odbiorców równowagi emocjonalnej. Działania obejmują prowadzenie poradnictwa rodzinnego i warsztatów pn. „Budowanie odporności psychicznej” oraz elementy terapii sztuką: warsztaty fotograficzne i warsztaty dramy połączone z wyjazdem do teatru do Krakowa.

Projekt realizowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Zadanie nr 4. Wspieranie realizacji działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne oraz kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu).