„Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” nr umowy – W/U-WB/599/EPP/187/UM/676/2018 współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE, okres realizacji 04.02.2018-31.10.2018 r.
Projekt skierowany do osób uzależnionych od narkotyków, które zakończyły terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkających obecnie na terenie Kielc. Głównym jego celem jest pomoc i wsparcie osób, które kończą lub ukończyły proces terapii oraz członków rodzin i partnerów osób uzależnionych. Realizacja celu nastąpiła poprzez zorganizowane spotkań stacjonarnych grupy neofitów na terenie poradni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach.