Nazwa projektu: „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem okołotestowym nr umowy 12/282/18-20 współfinansowany przez KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS, okres realizacji 01.01.2018-31.12.2020 r.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Kielcach z zakresu HIV/AIDS

pozwala na podniesienie poziomu wiedzy osób korzystających z porad na temat problemów związanych z podejmowaniem ryzykownych kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia, używaniem środków psychoaktywnych, czasami nieznanego pochodzenia, które w sposób znaczący zmieniają świadomość i postrzeganie. Beneficjenci otrzymują rzetelną wiedzę, która pozwoliła im chronić się przed zakażeniem wirusem HIV, zdobyć wiedzę na tema możliwości zapobiegania zakażeniom. Ponadto pozwoliła na fachową pomoc osobom już zakażonym wirusem oraz chorym na AIDS oraz im rodzinom.