Realizacja zadań ze środków Urzędu Miasta Kielce z zakresu zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w terminie 01.05-31.10.2022 r.

  • W Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 jest realizowany projekt pn.: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków”. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Hostelu wezmą udział w warsztatach umiejętności społecznych, grupie rozwoju osobistego, grupie zapobiegania nawrotom, grupie wsparcia i indywidulanych zajęciach z terapeutą uzależnień oraz w integracyjnym spływie kajakowym po Nidzie.
  • W Zespole Poradni NZOZ „Nadzieja Rodzinie” przy ul. Karczówkowskiej 36 w ramach projektu pn.: „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” specjalista terapii uzależnień prowadzi grupę wsparcia i zajęcia indywidualne, dla odbiorców projektu zostanie również zorganizowane wyjście reintegracyjne i spływ kajakowy.