1. W Ośrodku dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach w terminie sierpień – listopad 2022 r. będzie realizowany projekt pn. „Wsparcie reintegracji społecznej pacjentów Ośrodka Rehabilitacji od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach i ich bliskich”.W ramach zadania planujemy zrealizować zajęcia terapeutyczne dla naszych pacjentów (grupa zapobiegania nawrotom i grupa wsparcia) oraz integracyjne spotkania przy grillu z udziałem pacjentów i ich rodzin. Ponadto rozszerzymy ofertę placówki w zakresie warsztatów prowadzenia gospodarstwa domowego, które pozwolą uczestnikom zdobyć konkretne umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania (warsztaty kulinarne i warsztaty techniczne). Zaplanowane zajęcia z jednej strony zintegrują grupę, a z drugiej wyrobią w młodych ludziach poczucia sprawstwa, chęci zatroszczenia się o potrzeby własne i innych „domowników”. Celem proponowanych działań jest: rehabilitacja społeczna pacjentów, zwiększenie ich samodzielności i motywacji do zachowania trzeźwości i dalszego rozwoju w różnych sferach życia oraz integracja rodzin osób uzależnionych i wzajemna wymiana doświadczeń.

    Projekt jest realizowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii (Zadanie nr 3: Wspieranie działań służących redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich).

  2. W terminie wrzesień – listopad 2022 r. będziemy realizować zadanie publiczne pn. „Doskonalenie kompetencji kadr Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Współfinansowanie pochodzi ze środków Województwa Świętokrzyskiego z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii (Zadanie nr 2: Wspieranie działań mających na celu doskonalenie kompetencji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii) W ramach realizacji projektu odbędzie się specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych dla kadry działu leczniczego Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Grupa, która zostanie objęta szkoleniem to terapeuci uzależnień, psycholodzy, pedagodzy z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami w różnych typach placówek (poradniach, ośrodkach dla osób uzależnionych), obecnie pracujący w placówkach stacjonarnych z uzależnionymi dziećmi/młodzieżą lub w zespole poradni zdrowia psychicznego. Celem projektu będzie przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych naszych specjalistów (szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości).
  3. Pacjenci Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie i Domu Readaptacyjnego w Szańcu w dniach: 16.08 – 16.12.2022 r. wezmą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (Zadanie nr 1: Wspieranie programów rehabilitacji osób po odbytym leczeniu oraz ich rodzin).Uzyskane dofinansowanie pozwoli na organizację zajęć terapeutycznych, które poprowadzą specjaliści doświadczeni w zakresie terapii uzależnień. Tematyka zawiera zagadnienia ściśle związane z terapią uzależnienia od alkoholu, mające podnieść kompetencji społeczne pacjentów, zwiększyć ich zdolność do trwałego utrzymania abstynencji, samodzielnego rozwiązywania problemów osobistych i prowadzenia zdrowego trybu życia (warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupa rozwoju osobistego, grupa zapobiegania nawrotom oraz grupa wsparcia). Podczas warsztatów uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności praktyczne, które wykorzystają w samodzielnym życiu, już po zakończeniu terapii i pobytu w placówkach.Ponadto zaplanowane są: warsztaty kulinarne i zajęcia rekreacyjne (w tym: dwa pikniki integracyjne, wyjazd integracyjny do Sandomierza oraz wspólne wyjścia do obiektów kulturalnych, sportowych i wizyty w tężniach solankowych w Busku-Zdroju).