Nazwa projektu: Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego pt: Pokolenie HIV Minus projekt został dofinansowany ze środków własnych Województwa Świętokrzyskiego. Celem zadania jest przekazanie rzetelnej informacji na temat zakażeń wirusem HIV i konsekwencji dla potomstwa, promowanie badań             w kierunku HIV wśród kobiet w ciąży, ich partnerów oraz aktywnych seksualnie młodych ludzi , działalności punktu informacyjno-konsultacyjno-diagnostycznego w Areszcie Śledczym w Kielcach, które adresowane jest do osadzonych mężczyzn, w wieku 20-40 r.ż., którzy są tuż przed opuszczeniem Aresztu. przygotowanie materiałów edukacyjnych promujących działalność Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego  w Kielcach, promowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych w kontekście infekcji przenoszonych drogą płciową wśród osób aktywnych seksualnie oraz zachowujących się ryzykownie.

PKD czynny dodatkowo w środę 13.00-16.00

Zadanie realizowane będzie od 01.08.2019 –30.11.2019 w siedzibie Stowarzyszenia  i Zakładzie Karnym.