Nazwa projektu: „Wspieranie działań informacyjno–edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego, pt: Kobiece Pokolenie HIV Minus – kontynuacja, wg umowy nr 10/PZ/2021”.
Termin realizacji: od 02.08.2021 r. do 30.11.2021 r.
Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Celem zadania jest przekazanie rzetelnej informacji na temat zakażeń wirusem HIV i konsekwencji dla potomstwa, promowanie badań w kierunku HIV wśród kobiet w ciąży, ich partnerów oraz aktywnych seksualnie młodych ludzi, przygotowanie materiałów edukacyjnych promujących działalność Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego  w Kielcach, promowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych w kontekście infekcji przenoszonych drogą płciową wśród osób aktywnych seksualnie oraz zachowujących się ryzykownie. PKD będzie czynny w każdy piątek 12.30 – 15.30 (w okresie trwania projektu).