Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych

Nazwa projektu: „Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych” nr umowy 28/PS/19,  projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji 01.04.2019-31.10.2019 r. Wychodząc naprzeciw potrzebom  osób zagrożonych marginalizacja i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osadzonych  przebywających w jednostkach penitencjarnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, niejednokrotnie bez wykształcenia i doświadczenia; skazanych…

Przeczytaj

Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach wsparcia

Nazwa projektu: „Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach wsparcia” nr umowy 39/A/19,  projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji 01.04.2019-31.10.2019 r. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu mieszczącego się w Janinie nr 4 oraz…

Przeczytaj

Organizowanie i realizacja działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych

Nazwa projektu: „Organizowanie i realizacja działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych” – nr umowy 40/A/19,  projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji 01.04.2019-31.10.2019 r. Wszelkie działania podejmowane w ramach niniejszego projektu, zorientowane będą wokół osadzonych  z problemem uzależnienia od…

Przeczytaj

Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin

Nazwa projektu: „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” nr umowy – W/U-WB/345/EPP/133/UM/365/2019, projekt został współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE. Okres realizacji 01.02.2019-31.10.2019 r. Projekt skierowany do osób uzależnionych od narkotyków, które zakończyły terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkających obecnie na terenie Kielc. Głównym…

Przeczytaj

Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii

Nazwa projektu: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii” nr umowy: W/U-WB/337/EPP/125/UM/357/2019, projekt został współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE Okres realizacji 01.02.2019-31.10.2019 r. Projekt skierowany jest do osób przebywających w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, mieszczącego się przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 w Kielcach. Celem głównym projektu jest…

Przeczytaj

Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych”

Nazwa projektu: „Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych” nazwa własna „Reintegracja społeczna osób używających szkodliwie  i uzależnionych  od substancji psychoaktywnych”. nr umowy 5/N/2019,  projekt został dofinansowany ze środków własnych Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji 17.06.2019-31.10.2019 r.…

Przeczytaj

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie

Nazwa projektu: „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem okołotestowym nr umowy 12/282/18-20 współfinansowany przez KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS, okres realizacji 01.01.2018-31.12.2020 r. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Kielcach z zakresu HIV/AIDS pozwala na podniesienie poziomu wiedzy osób korzystających z porad na temat problemów związanych z podejmowaniem ryzykownych kontaktów seksualnych…

Przeczytaj

Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii

Nazwa projektu: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii” nr umowy: W/UWB/596/EPP/184/UM/673/2018 współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE Okres realizacji 04.02.2018-31.10.2018Projekt skierowany jest do osób przebywających w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, mieszczącego się przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 w Kielcach. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków readaptacji dla…

Przeczytaj
  • 1
  • 2
Skip to content