Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ” uruchamia linię telefoniczną  533 325 044 oraz 537 975 037– bezpłatną pomoc psychologiczną w związku z epidemią koronawirusa.

Telefony czynne są w dni powszednie.

Nasze wsparcie skierowane jest głównie do:

  • członków personelu medycznego,
  • członków służb, które zaangażowane są w działania związane z zagrożeniem koronawirusem,
  • osób objętych kwarantanną,
  • osób w kryzysie psychicznym oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.