Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin

Nazwa projektu: „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” nr umowy – W/U-WB/345/EPP/133/UM/365/2019, projekt został współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE. Okres realizacji 01.02.2019-31.10.2019 r. Projekt skierowany do osób uzależnionych od narkotyków, które zakończyły terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkających obecnie na terenie Kielc. Głównym…

Przeczytaj

Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii

Nazwa projektu: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii” nr umowy: W/U-WB/337/EPP/125/UM/357/2019, projekt został współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE Okres realizacji 01.02.2019-31.10.2019 r. Projekt skierowany jest do osób przebywających w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, mieszczącego się przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 w Kielcach. Celem głównym projektu jest…

Przeczytaj

Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych”

Nazwa projektu: „Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych” nazwa własna „Reintegracja społeczna osób używających szkodliwie  i uzależnionych  od substancji psychoaktywnych”. nr umowy 5/N/2019,  projekt został dofinansowany ze środków własnych Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji 17.06.2019-31.10.2019 r.…

Przeczytaj

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie

Nazwa projektu: „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem okołotestowym nr umowy 12/282/18-20 współfinansowany przez KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS, okres realizacji 01.01.2018-31.12.2020 r. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Kielcach z zakresu HIV/AIDS pozwala na podniesienie poziomu wiedzy osób korzystających z porad na temat problemów związanych z podejmowaniem ryzykownych kontaktów seksualnych…

Przeczytaj

Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków

„Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” nr umowy – W/U-WB/599/EPP/187/UM/676/2018 współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE, okres realizacji 04.02.2018-31.10.2018 r.Projekt skierowany do osób uzależnionych od narkotyków, które zakończyły terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkających obecnie na terenie Kielc. Głównym jego celem jest pomoc i…

Przeczytaj

Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii

Nazwa projektu: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii” nr umowy: W/UWB/596/EPP/184/UM/673/2018 współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE Okres realizacji 04.02.2018-31.10.2018Projekt skierowany jest do osób przebywających w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, mieszczącego się przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 w Kielcach. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków readaptacji dla…

Przeczytaj
Skip to content