Nazwa projektu: „Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach wsparcia” nr umowy 39/A/19,  projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Okres realizacji 01.04.2019-31.10.2019 r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu mieszczącego się w Janinie nr 4 oraz  osób z Domu Readaptacyjnego w Szańcu nr 221. Głównym jego celem jest pomoc  i wsparcie osobom, które ukończyły proces terapii. Realizacja celu nastąpi poprzez stworzenie tym osobom warunków readaptacji. Projekt będzie miał za zadanie zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty pomocy osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby.