Nazwa projektu: „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” nr umowy – W/U-WB/345/EPP/133/UM/365/2019, projekt został współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE.

Okres realizacji 01.02.2019-31.10.2019 r.

Projekt skierowany do osób uzależnionych od narkotyków, które zakończyły terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkających obecnie na terenie Kielc. Głównym jego celem jest pomoc i wsparcie osób, które kończą lub ukończyły proces terapii oraz członków rodzin i partnerów osób uzależnionych. Realizacja celu nastąpiła poprzez zorganizowane spotkań stacjonarnych grupy neofitów na terenie poradni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach.