Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
W czym możemy Ci pomóc?

Program poradni jest skierowany do osób cierpiących z powodu:

· problemów w relacjach z członkami rodziny (małżonkiem, dziećmi, rodzicami),
· kryzysów w związkach, w zespole pracowniczym
· kryzysów życiowych, rozwojowych i adaptacyjnych
· depresji (obniżony nastrój, brak chęci do życia, niechęć do pracy, smutek, przygnębienie, zaburzenia snu itp.)
· objawów nerwicy („nerwica serca”, „nerwica żołądka” itp.)
· zaburzeń lękowych
· zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
· zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
· psychoz
· zaburzeń występujących u osób starszych ( m.in. zaburzeń pamięci, otępienia, choroby Alzheimera, zaburzeń zachowania i in.)

Jak leczymy?

Oferujemy Państwu rzetelne i profesjonalne diagnozowanie, leczenie farmakologiczne, psychoedukację, pomoc psychologiczną oraz odpowiednie formy psychoterapii:

Konsultacje lekarskie

 

Prowadzone są przez doświadczonych lekarzy-klinicystów. Celem konsultacji jest postawienie rozpoznania, a następnie zaproponowanie odpowiedniego postępowania leczniczego: leczenia farmakologicznego, wsparcia psychologicznego, czy psychoterapii. W trakcie procesu diagnostycznego czasami konieczne jest wykonanie badań dodatkowych takich jak testy psychologiczne.

Leczenie farmakologiczne

W większości rozpoznawanych chorób i trudności psychicznych możliwe jest uzyskanie pomocy dzięki włączeniu odpowiednich leków. Nowoczesne leki psychotropowe są bezpieczne, w większości obarczone niewielkimi działaniami ubocznymi, lub działań ubocznych pozbawione. W niektórych schorzeniach leki stanowią podstawową formę pomocy, w innych stosuje się je łącznie z psychoterapią.

Testy psychologiczne

Służą one do określenia cech danej osoby, m. in. cechy osobowości, motywacji, inteligencji, itp. Do diagnostyki zmian w ośrodkowym układzie nerwowym służą testy neuropsychologiczne. Testy psychologiczne składają się z kwestionariuszy, na które w trakcie spotkania badany udziela odpowiedzi. Należy tutaj pamiętać, że w tych testach nie ma złych odpowiedzi, służą one jedynie do poznania osoby badanej, wiec każda odpowiedz jest dobra.

Psychoedukacja

Jest pomocna w zdobyciu informacji na temat chorób i zaburzeń na które cierpi dana osoba. Odbywa się ona w formie spotkań z psychologiem, w trakcie których rozmawia się na temat objawów, faz, sposobów leczenia oraz chorób współwystępujących. Spotkania te mają charakter informacyjny jak i motywujący do dalszej pracy nad sobą.

Konsultacje psychologiczne i poradnictwo psychologiczne

Jest to forma pomocy dla osób przeżywających kryzysy życiowe, rozwojowe i adaptacyjne. Odbywa się ona w formie spotkań z psychologiem, w trakcie których na początku następuje określenie problemu, następnie szukanie czynników podtrzymujących istnienie problemu, oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, po czym następuje szukanie nowych sposobów rozwiązania trudności i wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna

Jest to metoda terapii zaburzeń psychicznych oparta na założeniach teorii psychoanalizy. Wg niej źródłem objawów chorobowych są nieświadome popędy, którym mechanizmy obronne nie pozwalają na wkroczenie do świadomości i ich realizację.
Tę formę psychoterapii stosuje się głownie w zaburzeniach depresyjnych i nerwicowych ale także w sytuacjach kryzysowych, np. niepowodzeniach w związkach.

Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna

Celem tej terapii jest zmiana niekorzystnych czy nieprzystosowawczych zachowań i sposobów funkcjonowania w taki sposób aby przynosiły one pacjentowi jak najwięcej korzyści i satysfakcji oraz poznanie i zmiana negatywnych przekonań jakie mamy na temat siebie, innych ludzi czy świata. Całą uwagę skupia się na problemach, które są „tu i teraz”.

Terapia par

Jest to forma pomocy, gdy problem dotyczy relacji między partnerami. Spotkania prowadzone są z parą terapeutów. Mogą one pomóc w zrozumieniu kryzysu a także poprawić wzajemne relacje.

Terapia rodzin

Tę formę terapii stosujemy gdy pojawia się problem w rodzinie, kiedy kryzys dotyka poszczególnych członków rodziny lub jednego z nich ale bezpośrednio wpływa na pozostałych członków. Na takie spotkania rodzinne zapraszani są wszyscy członkowie rodziny a więc rodzice i dzieci.

Personel

 • Anna Gromak - psycholog, psychoterapeuta
 • Renata Laszczkowska - psycholog
 • Anna Kwiatkowska - psycholog, specjalista terapii rodzin
 • Aneta Pietrzyk-Śliwa - psycholog, specjalista terapii uzależnień, specjalista terapii rodzin
 • lek. med. Anna Czechowicz-Nieroda - specjalista z zakresu psychiatrii
 • lek. med. Barbara Rawa-Kupis - lekarz psychiatra
 • lek. med. Marzena Kozioł - lekarz psychiatra
 • Barbara Wiecha - pielęgniarka
 • Mirosława Wojciechowska - psycholog, ze specjalizacją: psychologia dziecięca
 • Karolina Galikowska - lekarz psychiatra
 • Joanna Woźniak - psycholog, specjalista terapii uzależnień
 • Paweł Kukiz-Szczuciński - lekarz psychiaatra
 • Ewa Trębacz - lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji
 • Grażyna Krzyżak - psycholog
 • Karolina Reguła - psychoterapeuta w trakcie specjalizacji
 • Mariola Wojciechowska - psycholog
 • Katarzyna Świercz - psycholog
 • Małgorzata Czapla - psycholog kliniczny


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka