Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Co leczymy?

 

Głównym celem pracy w tej poradni jest pomoc w rozpoznaniu głębokości problemów młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, podjęcie terapii we wczesnym okresie używania danej substancji, pomoc w rozwiązywaniu problemów komunikacji rodzinnej oraz wspieranie rodziców w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem w tym trudnym etapie jego dorastania.
Zdajemy sobie sprawę, że uzależnienie dotyczy całej rodziny, szczególnie jeśli problem dotyczy dziecka, dlatego oferujemy rodzinom osób uzależnionych udział w programie terapeutycznym dla współuzależnionych.
Bardzo często jest tak, że bliscy chorego chcieliby mu dać wsparcie, ale często nie wiedzą w jaki sposób to zrobić. Czasem są już bardzo wyczerpani i zestresowani życiem z chorą osobą, sami zaczynają się zachowywać w niezrozumiały dla siebie i innych sposób. Warto pamiętać, że pacjenci, których bliscy uczestniczą w procesie terapii lepiej rokują i szybciej się leczą. Dlatego ważne jest aby rodzina chorego zadbała o siebie, przez co może pomóc choremu.

Jak leczymy?

Program terapeutyczny realizowany w poradni skierowany do osób eksperymentujących zażywanie narkotyków obejmuje spotkania indywidualne.
Osobom nadużywającym i uzależnionym oferujemy spotkania indywidualne i grupowe edukacyjno-motywacyjne do podjęcia leczenia w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych lub Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.
Program terapeutyczny realizowany w poradni skierowany do osób współuzależnionych obejmuje spotkania indywidualne i grupowe.
Grupa wsparcia dla rodziców – wtorek godz. 17.00

Personel

  • Renata Laszczkowska - psycholog
  • Woźniak - specjalista terapii uzależnień
  • Iwona Mazur - specjalista terapii uzależnień
  • Barbara Wiecha - pielęgniarka
  • Anna Chojnecka-Kościów - specjalista od terapii - w trakcie


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka