Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Oœrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Pałęgach

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW
 

GRUPA EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCA DLA RODZICÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
 

GRUPA WSPARCIA DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
 
 

 PERSONEL
(noty biograficzne, godziny przyjęć)PERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin
Terapia Gestalt


PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

PERSONEL

 

· mgr Magdalena Broda
· Irena Cedro
· o. Paweł Chmura 
· mgr Grzegorz Dąbrowski
· lek. med. Mirosława Czaja-Sekrecka
· ks. dr Andrzej Drapała
· mgr Anna Gromak 
· mgr Renata Laszczkowska
· mgr Katarzyna Jaromi
· mgr Małgorzata Kowalcze
· mgr Monika Kozieł – Młynarczyk
· lek. med. Marzena Kozioł
· mgr Anna Kwaśniewska-Maciejczyk
· mgr Anna Kwiatkowska
· mgr Wojciech Latkowski
· mgr Iwona Mazur
· mgr Zbigniew Olchawa
· mgr Aneta Pietrzyk
· mgr Małgorzata Piłat
· lek. med. Anna Czechowicz-Nieroda
· mgr Jadwiga Porada-Nowak
· Barbara Wiecha
· mgr Mirosława Wojciechowska
· o. Tomasz Pawlik
· mgr Barbara Lisowska
· mgr Justyna Zapała 
· mgr Joanna Woźniak

· Tomasz Majewski
· lek. med. Barbara Kupis - Rawa

· mgr Rafał Radulski
· mgr Maria Wojnar

_________________________

mgr Magdalena Broda – psycholog, terapeuta rodzin (w trakcie uzyskiwania certyfikatu), ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje również w NZOZ „Neuro-Med” oraz w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Irena Cedro- pielęgniarka, pracownik recepcji oraz Punktu Konsultacyjnego HIV/AIDS.

o. Paweł Chmura – duszpasterz wyznania rzyskokatolickiego (franciszkanin). Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

mgr Grzegorz Dąbrowski - specjalista terapii uzależnień, ukończył studia podyplomowe z zakresu profilaktyki społecznej i terapii uzależnień na Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach

lek. med. Mirosława Czaja-Sekrecka – specjalista psychiatrii dziecięcej, ukończyła Wydział Medyczny na Akademii Medycznej w Lublinie. Pracowała m.in. na stanowisku asystenta z-cy ordynatora Oddziału Psychiatrii Dziecięcej oraz kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kielcach.

ks. dr Andrzej Drapała – prezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, duchowny wyznania rzymskokatolickiego, terapeuta rodzin.

mgr Anna Gromak – psycholog, psychoterapeuta (w trakcie uzyskiwania certyfikatu), ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kurs Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierownictwem naukowy prof. hab. Czesława Czabały. Prowadzi terapię z osobami z zaburzeniami nerwicowymi oraz uzależnionymi. Pracuje również w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na oddziale nerwic.

mgr Renata Laszczkowska– psycholog, w trakcie kursu psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Wydział Psychologii Klinicznej) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zarządzanie Firmą). Uczestniczyła w warsztatach  „Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach (TSR)”, „Obraz siebie u osób z syndromem DDA – aspekty psychoterapii”. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin, udziela pomocy i wsparcia w zaburzeniach lękowo-depresyjnych, w zaburzeniach związanych ze stresem i traumą,  w problemach życiowych takich jak separacja i rozwód, w  kryzysach związanych ze stratą oraz pomoc w  osiąganiu rozwoju osobistego i zawodowego. W swoim podejściu do pomocy psychologicznej jest nastawiona na poszukiwanie wraz z klientem jego drogi, rozwój i uruchomienie ukrytych potencjałów.

mgr Katarzyna Jaromi - specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji, ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomoc psychologiczno – pedagogicznej i interwencji kryzysowej na Akademi Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych
w Pałęgach.

mgr Małgorzata Kowalcze - superwizor programu szkoleniowego Krajowego Biura d.s. Narkomanii w Warszawie oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu; psycholog ze specjalizacją II stopnia z zakresu psychologii klinicznej, certyfikat psychoterapeuty PTP, licencja trenera PTP, biegły sądowy odnośnie stopnia uzależnienia alkoholowego.

mgr Monika Kozieł – Młynarczyk - pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji. Pracuje na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

lek. med. Marzena Kozioł - lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii, ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie, specjalista psychiatrii drugiego stopnia – Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.


mgr Anna Kwaśniewska-Maciejczyk psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień, ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

mgr Anna Kwiatkowska terapeuta rodzin, pedagog, ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień.


mgr Wojciech Latkowski - pedagog, ukończył pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, kurs w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji w Warszawie z zakresu studium pomocy psychologicznej. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.

mgr Iwona Mazur - pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na UW w zakresie socjoterapii. Pracuje również na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach. Pracowała w Poradni Rodzinnej Świętokrzyskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Zbigniew Olchawa - pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, doradca HIV/AIDS, ukończył cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych prowadzony przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Pracuje również w Ośrodku Leczenia Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach. Pracował w Ośrodku Leczenia Uzależnień „Formacja” w Krakowie oraz Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Skarżysku-Kamiennej.

mgr Aneta Pietrzyk -  psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzin (w trakcie uzyskiwania certyfikatu), ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Kurs Terapeuty Środowiskowego organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Witam Dignam” i Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Pracuje również w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

mgr Małgorzata Piłat  – psychoterapeuta, pedagog, certyfikat psychoterapeuty ITG oraz członek Polskiej Federacji Psychoterapii. Odbyła wiele specjalistycznych szkoleń w zakresu Psychoterapii Gestalt. Posiada doswiadczenie w prowadzeniu treningu interpersonalnego oraz szkoleń i warsztatów. Jest w stałej superwizji w Instytucie Terapii Gestalt. Pracuje również jako profilaktyk oraz koordynator Regionalnego Systemu Diagnozy i Profilaktyki Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży.

lek. med. Anna Czechowicz-Nieroda
ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie, specjalista z zakresu psychiatrii.

mgr Jadwiga Porada-Nowak psycholog ze specjalizacją II stopnia z zakresu psychologii klinicznej, ukończyła kursy z zakresu interwencji kryzysowej, m.in.: Postępy diagnostyki psychologiczne ze szczególnym uwzględnieniem osobowości oraz procesów poznawczych, Neuropsychogia, Interwencje kryzysowe – praktyka psychologiczna, Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem, Interwencja kryzysowa w sytuacji kataklizmów i katastrof. Pracowała w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach. Konsultant w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Barbara Wiecha – pielęgniarka, pracownik recepcji oraz Punktu Konsultacyjnego HIV/AIDS.

mgr Mirosława Wojciechowska – psycholog, absolwentka studium podyplomowego z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych oraz treningu skutecznego wychowania według T. Gordona. Ukończyła kursy: Terapia dzieci moczących się i ich rodzin, Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi, Interwencja kryzysowa wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, Patologiczne relacje w rodzinie, ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych. Pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach oraz Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

o. Tomasz Pawlik - franciszkanin, specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji w Studium Psychoterapii Uzaleznień PTPU, pracuje w Ośrodku Terapii Uzależnień od  Środków Psychoaktywnych "San Damiano" oraz w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, magister teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

mgr Barbara Lisowska - psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień, ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Pomocy Psychologicznej prowadzony przez IPZ w Warszawie. Pracuje również na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.

mgr Justyna Zapała- specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji (Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach). Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.


mgr Joanna Woźniak - dyrektor ds. medycznych NZOZ „Nadzieja Rodzinie”, psycholog, specjalista terapii uzależnień, ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z zakresu psychologii, uzyskała tytuł specjalisty terapii uzależnień – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, posiada certyfikat superwizora atestowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


Tomasz Majewski - pedagog, ukończył Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach w zakresie pedagogika resocjalizacyjna i sądowa. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.

lek. med. Barbara Kupis - Rawa - specjalista psychiatra.

mgr Rafał Radulski - psycholog, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, ukończył psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbył staż w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ukończył szereg szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej m.in. Kontakt w sytuacji pomagania, posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych i szkoleń, wspólnie z żoną prowadzi kursy przygotowujące do małżeństwa.

mgr Maria Wojnar - psycholog, psychoterapeuta, psychoterapeuta rodzinny, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Sekcji Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i rodzinną, psychoterapią par, superwizją , szkoleniem w psychoterapii.


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka