<Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

KIM JESTEŚMY?
Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu  nie brakowało! «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7).


Jan Paweł II  18.08.2002 Kraków

Wsłuchując się w słowa Sługi Bożego Jana Pawła II wygłoszone na krakowskich Błoniach w 2002 roku otrzymalismy potwierdzenie rozpoczętych w 2000 roku działań, wówczas jeszcze w strukturach kieleckiego Caritas, na rzecz osób uzależnionych od narkotyków. Podejmując wtedy zmagania w ramach Punktu Konsultacyjnego, szybko skonstatowalismy, że swiadczona pomoc tym osobom wykracza poza konsultacje i staje się terapią. Podjęlismy starania w celu znalezienia lokalu, w którym moglibysmy zakontraktować działalnosć medyczną. Zaufali nam i udostępnili wówczas swój prywatny dom Państwo Mieczysław i Helena Kapuscinscy. Tym samym w styczniu 2002 roku pojawiła się pierwsza w województwie swiętokrzyskim Poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków z kontraktem ówczesnej Kasy Chorych. Bardzo szybko okazało się, że przytulna i goscinna Poradnia jest za ciasna dla lawinowo wpływających młodych pacjentów i ich rodziców.
Kolejny raz spotkalismy na naszej drodze Ludzi Dobrego Serca, a byli nimi władze miasta Kielc i dr Rafał Szczukocki z NZOZ "Promed", który zaprosił nas pod swój "dach" na ulicę Karczówkowską 36.  Dlaczego ważna była nowa lokalizacja? Niech suche liczby udzielą odpowiedzi. W 2002 roku przyjęlismy 277 pacjentów, udzielając 2469 porad. W 2005 roku już na ul. Karczówkowskiej 36 - 592 pacjentów. W roku 2006, gdy Poradnia na mocy porozumienia z Caritas Diecezji Kieleckiej przeszła w struktury NZOZ "Nadzieja Rodzinie" (istotne jest, że wówczas uruchomilismy Poradnię Zdrowia Psychicznego) przyjęlismy  1037 pacjentów, a w roku 2007 - 1400. Na dzień 25 kwietnia 2008 roku obsłużylismy 606 pacjentów, udzielając 2331 porad. Ta wyraźna progresja potwierdza kierunek naszego rozwoju i zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc. Praca z młodymi pacjentami wymusiła na nas pracę z ich rodzicami. Kilku naszych pracowników w międzyczasie ukończyło trzyletni kurs Systemowej Terapii Rodzin i  moglismy tym samym wejsc z systemową pracę z rodzinami naszych pacjentów. W niezbyt długim czasie okazało się, ze do systemu budowanego przez nas brakuje Oddziału Dziennego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych. Podjęlismy starania, aby taka placówka zafunkcjonowała w strukturach naszego NZOZ-u. W czerwcu 2006 roku z udziałem ministra zdrowia, prof. Zbigniewa Religi, otworzylismy pierwszy w województwie swiętokrzyskim Oddział Dzienny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, a w październiku 2007 Stacjonarny Osrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, gmina Mniów. Osrodek sprofilowany jest na młodzież nieletnią - zadanie realizowane jest wspólnie z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Również w roku 2007 uruchomilismy we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny. Satysfakcją naszą jest fakt zatrudnienia bardzo dobrej kadry medycznej: lekarzy psychiatrów, psychologów i terapeutów oraz trzech terapeutów - dyszpasterzy. Działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" w obszarze ochrony zdrowia wpisują się w budowany przez nas Regionalny System Dianozy i Profilaktyki Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży, gdzie priorytetowym działaniem jest podejmowana profilaktyka na rzecz szkół i strategiczne działania w obszarze młodzieżowych i dziecięco-młodzieżowych klubach "Wolna i Młoda Strefa". Filarem naszych działan jest odniesienie się do wyobraźni miłosierdzia i Katolickiej Nauki Społecznej Koscioła.

Zapraszamy do współpracy

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Ks. Andrzej Drapała

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka