Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

 

GRUPA EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCA DLA RODZICÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓWW okresie od kwietnia 2010 do grudnia 2010 roku  realizowany jest projekt pod nazwą "Prowadzenie zajęć dla członków rodzin uzależnionych od narkotyków". Główny cel projektu to prowadzenie zajęć dla członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych
od 2008 roku.
Poprzez realizację projektu chcielibyśmy objąć wsparciem rodziny w których występuje problem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz pogłębić ich wiedzę w następujących obszarach:
- przyczynach, dla których młodzi biorą narkotyki,
- narkotykach i efektach ich działania,
- uzależnieniu,
- narkomanii jako chorobie,
- współuzależnieniu – o mechanizmach działania,
- postawie rodziców wobec osoby chorej na narkomanię,
- fazach rozwoju uzależnienia,
- objawach uzależnienia w obszarze indywidualnym, rodzinnym i szerszych środowiskach.

Spotkania odbywają się w NZOZ "Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36 w Kielcach w czwartki w godzinach 16.00-18.00. Zajęcia prowadzi Pan Zbigniew Olchawa - specjalista terapii uzależnień.
Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Kielce.


Uczestnictwo w grupie nie wymaga skierowania od lekarza.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w walce z uzależnieniem.


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka