Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Oœrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Pałęgach

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW
 

GRUPA EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCA DLA RODZICÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
 

GRUPA WSPARCIA DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
 
 

 PERSONEL
(noty biograficzne, godziny przyjęć)PERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin
Terapia Gestalt


PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW
-----------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż grupa wsparcia dla neofitów jest nadal aktywna .W okresie 02-11.2012r realizujemy projekt z dotacji otrzymanej od Miasta Kielce na realizację zadania: „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin”.Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w latach poprzednich. Jego celem jest wsparcie w trzeźwym życiu osób, które zakończyły proces terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin. Spotkania mają charakter otwarty, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.
-----------------------------------------------------------------W okresie 02-11.2011r. realizujemy projekt dla osób które zakończyły proces terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w roku ubiegłym. Projekt finansowany jest z Urzędu Miasta Kielce.


Projekt "Realizacja programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków" realizowany był od kwietnia 2010 do grudnia 2010 roku.

Główny cel to stworzenie grupy wsparcia dla osób z terenu miasta Kielce, które opuściły ośrodki/oddziały rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków. Beneficjenci projektu uzyskują wsparcie w trzeźwym życiu, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, co jest możliwe dzięki regularnym spotkaniom z ludźmi o podobnych doświadczeniach w wychodzeniu z uzależnienia oraz  z terapeutami. Innymi istotnymi celami projektu jest m.in.:
- podtrzymywanie nabytych w procesie terapeutycznym umiejętności ważnych dla trzeźwego życia,
- poprawa jakości życia osób, które uczestniczyły w procesie terapeutycznym oraz wpływ na funkcjonowanie ich rodzin poprzez fakt ich zdrowienia,
- poprawa jakości życia osób żyjących z HIV,
- edukacja w zakresie sygnałów ostrzegawczych, nawrotów choroby, sposobów radzenia sobie z nimi,
- angażowanie beneficjentów do udziału w atrakcyjnych formach spędzania czasu, które sprzyjają ich osobistemu rozwojowi, wzmacniają poczucie odpowiedzialności i własnej wartości, poszerzają wachlarz aktywności ważnych dla trzeźwego życia.
Spotkania odbywają się  w NZOZ "Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36 w Kielcach, dwa razy w miesiącu. Równocześnie raz w miesiącu przewidywane są wyjazdy i wyjścia plenerowe. Zajęcia prowadzi Pani Monika Kozieł - Młynarczyk - specjalista terapii uzależnień oraz Pani Iwona Mazur - specjalista terapii uzależnień.
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

Uczestnictwo w grupie nie wymaga skierowania od lekarza.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w walce z uzależnieniem.


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka