Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż grupa wsparcia dla neofitów jest nadal aktywna. W okresie 01.03.2018 - 31.10.2018 realizujemy projekt z dotacji otrzymanej od Miasta Kielce na realizację zadania: "Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin". Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w latach poprzednich. Jego celem jest wsparcie w trzeźwym życiu osób, które zakończyły proces terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin. Spotkania mają charakter otwarty, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

Główny cel to stworzenie grupy wsparcia dla osób z terenu miasta Kielce, które opuściły ośrodki/oddziały rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków. Beneficjenci projektu uzyskują wsparcie w trzeźwym życiu, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, co jest możliwe dzięki regularnym spotkaniom z ludźmi o podobnych doświadczeniach w wychodzeniu z uzależnienia oraz z terapeutami. Innymi istotnymi celami projektu jest m.in.: - podtrzymywanie nabytych w procesie terapeutycznym umiejętności ważnych dla trzeźwego życia, - poprawa jakości życia osób, które uczestniczyły w procesie terapeutycznym oraz wpływ na funkcjonowanie ich rodzin poprzez fakt ich zdrowienia, - poprawa jakości życia osób żyjących z HIV, - edukacja w zakresie sygnałów ostrzegawczych, nawrotów choroby, sposobów radzenia sobie z nimi, - angażowanie beneficjentów do udziału w atrakcyjnych formach spędzania czasu, które sprzyjają ich osobistemu rozwojowi, wzmacniają poczucie odpowiedzialności i własnej wartości, poszerzają wachlarz aktywności ważnych dla trzeźwego życia. Spotkania odbywają się w NZOZ "Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36 w Kielcach, dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzi Zbigniew Olchawa - specjalista terapii uzależnień. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

Uczestnictwo w grupie nie wymaga skierowania od lekarza. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w walce z uzależnieniem.


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka