Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

Działalność grupy jest zawieszona do odwołania.


GRUPA WSPARCIA DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓWGrupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Projekt " Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla członków rodzin z problemem alkoholowym" realizowany jest od maja 2010 do listopada 2010 roku. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia członków rodzin z problemem alkoholowym - Dorosłych Dzieci Alkoholików( DDA) m.in. poprzez :

  • pracę nad poczuciem własnej wartości zmierzająca do podniesienia samooceny a także pracę nad budowaniem pozytywnej wizji życia i samego siebie,
  • motywowanie  uczestników do planowania i wprowadzania zmian we własne życie oraz wspieranie ich działań w tym zakresie,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania, wyrażania uczuć i  radzenia sobie z emocjami,
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych,
  • pracę nad asertywnością,
  • pracę nad konstruktywnymi sposobami radzenia sobie ze stresem (umiejętności relaksacyjne),
  • pracę nad rekonstrukcją własnego Ja.
Oferta skierowana jest dla rodzin pacjentów leczących  się w poradniach odwykowych
na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również wszystkich zainteresowanych, którzy nie są w procesie terapeutycznym i poszukują tego typu form pomocy.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 02.05.2010 r. (środa) o godzinie 16.00-19.00. Kolejne spotkania planowane są co dwa tygodnie w siedzibie NZOZ "Nadzieja Rodzinie",
ul. Karczówkowska 36 w Kielcach. Zajęcia prowadzi Joanna Woźniak – specjalista terapii uzależnień oraz Monika Kozieł-Młynarczyk - specjalista terapii uzależnień.
Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.Uczestnictwo w grupie nie wymaga skierowania od lekarza.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w walce z uzależnieniem.


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka