Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
ANONIMOWYCH  NARKOMANÓW


Grupą Anonimowych Narkomanów jest dwóch lub więcej uzależnionych, którzy spotykają się regularnie w celu zdrowienia z choroby uzależnienia. Wszystkie grupy NA kierują się zasadami Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji NA. Jest to program duchowy i osobisty, tak więc osobiste doświadczenia, zasady i podstawowe informacje NA powinny być przedmiotem naszych mitingów. Mitingi NA są prowadzone przez uzależnionych dla uzależnionych.
Podstawowym celem grupy NA jest niesienie posłania powrotu do zdrowia uzależnionemu, który wciąż cierpi z powodu brania.
Grupa zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość dzielenia się i słuchania doświadczeń innych uzależnionych, którzy uczą się jak lepiej żyć bez narkotyków. W atmosferze wzajemnego zaufania, troski i wsparcia kształtujemy sposób na życie wolne od środków chemicznych zmieniających świadomość. Grupa zapewnia miejsce, w którym nowoprzybyły może utożsamić się z powracającymi do zdrowia uzależnionymi, a także odnaleźć atmosferę powrotu do zdrowia.
Grupa jest więc nośnikiem naszego posłania.
Członkostwo jest dobrowolne. Członkiem może zostać każdy uzależniony, niezależnie od używanej przez siebie substancji chemicznej lub ich kombinacji. Jedynym warunkiem przynależności do grupy jest pragnienie zaprzestania brania. Wspólnota jest samowystarczalna i nie przyjmuje dotacji z zewnątrz.

 
G R U P A ” M O C ”
Spotykamy się w środy o godz. 18:00
w
Poradni ”Nadzieja Rodzinie”
Ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce
 


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka