Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

AKTUALNOŚCI_________
  I.2013

Od stycznia 2013 roku funkcjonuje w Pałęgach gmina Mniów Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu.

Program post-rehabilitacyjny hostelu  przeznaczony jest dla osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, które w sposób pozytywny ukończyły podstawowy program terapii w placówkach stacjonarnych lub terapię ambulatoryjną. Celem programu hostelowego jest pomoc uzależnionym w podjęciu w sposób odpowiedzialny ról społecznych z zachowaniem abstynencji.

Długość uczestnictwa w programie postrehabilitacji jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego aktualnej sytuacji życiowej i może być korygowana. Leczenie jest bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ. Podjęcie terapii i przebywanie w hostelu wiązać się będzie z akceptacją regulaminu.


DOJAZD

► samochodem
Dojazd z Kielc trasą 74 do Mniowa. Następnie należy skręcić w lewo (strzałka na Rudę Strawczyńską) i dojechać do Grzymałkowa, a stamtąd jeszcze 2 km do Pałęg.

► busem
W Kielcach na dworcu busów przy ulicy Żelaznej lub na dworcu PKS należy wsiąść w bus  w kierunku Radoszyce (wysiąść w Kłucku, a następnie dojść około 1,5 km) lub w kierunku Dobrzeszów lub Kuźniaki (wysiąść w miejscowości Wólka Kłucka, a stamtąd dojść około 2 km).

Istnieje możliwość zapisania się na listę pacjentów oczekujących pod numerem tel. kom. 691504015
_________
 X.2012

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach prowadzony przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” od 5 lat zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Czerpiemy doświadczenie z innych ośrodków terapii uzależnień opartych na społeczności terapeutycznej. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy pomóc nie tylko uzależnionym ale również ich rodzinom. Współpracujemy z Rodzinną Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, odziałem terapeutycznym Aresztu Śledczego w Kielcach oraz ośrodkiem „San Damiano” w Chęcinach. Nasz ośrodek pozyskuje środki na wzbogacenie oferty z funduszy Unii Europejskiej oraz dzięki życzliwości innych ludzi. Stawiamy na ścisłą współpracę z pacjentem w procesie leczenia.

 

Program Uroczystości V Rocznicy Powstania Ośrodka 21.10.2012 :

14.30 - Msza Świeta oraz wręczenie Certyfikatów Ukończenia Terapii oraz uzyskania honorowego tytułu Neofity ośrodka

15:30 - Tort urodzinowy oraz pokaz slajdów z ostatniego roku życia Ośrodka i terapii osób, które w tym czasie ukończyły terapię

16:00 - Część artystyczna - występy gospodarzy i gości.

_________
 II.2012

W okresie 02-11.2012r realizujemy projekt z dotacji otrzymanej od Miasta Kielce na realizację zadania: „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin”.  Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w latach poprzednich. Jego celem jest wsparcie w trzeźwym życiu osób, które zakończyły proces terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin. Spotkania mają charakter otwarty, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.
_________
 II.2012

Z wielką radością pragniemy poinformać państwa, że nasza przydchodnia otrzymała miano "Przyjaznej Przychodni". Przedstawiamy państwu certyfikat potwierdzający otrzymany tytuł.

_________
 
I.2012

W styczniu 2012 roku otwarty został w Kielcach Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie". Program post-rehabilitacyjny  przeznaczony jest dla osób uzależnionych od narkotyków, które w sposób pozytywny ukończyły podstawowy program terapii w ośrodkach stacjonarnych lub terapię ambulatoryjną, w wieku 15-25 lat. Celem programu hostelowego jest pomoc młodzieży uzależnionej w podjęciu w sposób odpowiedzialny ról społecznych. Leczenie w Hostelu jest bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres hostel@nadziejarodzinie.org.pl oraz pod numerem telefonu: 881779000

_________
 I.2012

W okresie od 01 -12 2012 r. realizujemy projekt dofinansowany z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadania„Wsparcie dla osób uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję oraz ich rodzin.” Projekt adresowany jest do osób przebywających w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach.
_________
 IV.2011

W okresie 02-11.2011r. realizujemy projekt dla osób które zakończyły proces terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin. Projekt finansowany jest z Urzędu Miasta.
_________
 V.2010


Grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Projekt " Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla członków rodzin z problemem alkoholowym" realizowany jest od maja 2010 do listopada 2010 roku. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia członków rodzin z problemem alkoholowym - Dorosłych Dzieci Alkoholików( DDA) m.in. poprzez :

 

  • pracę nad poczuciem własnej wartości zmierzająca do podniesienia samooceny a także pracę nad budowaniem pozytywnej wizji życia i samego siebie,
  • motywowanie  uczestników do planowania i wprowadzania zmian we własne życie oraz wspieranie ich działań w tym zakresie,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania, wyrażania uczuć i  radzenia sobie z emocjami,
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych,
  • pracę nad asertywnością,
  • pracę nad konstruktywnymi sposobami radzenia sobie ze stresem (umiejętności relaksacyjne),
  • pracę nad rekonstrukcją własnego Ja.

Oferta skierowana jest dla rodzin pacjentów leczących  się w poradniach odwykowych
na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również wszystkich zainteresowanych, którzy nie są w procesie terapeutycznym i poszukują tego typu form pomocy.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 02.05.2010 r. (środa) o godzinie 16.00-19.00. Kolejne spotkania planowane są co dwa tygodnie w siedzibie NZOZ "Nadzieja Rodzinie",
ul. Karczówkowska 36 w Kielcach. Zajęcia prowadzi Joanna Woźniak – specjalista terapii uzależnień oraz Monika Kozieł-Młynarczyk - specjalista terapii uzależnień.
Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

_________
 IV.2010
Projekt "Realizacja programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków" realizowany jest od kwietnia 2010 do grudnia 2010 roku. Głównym celem jest stworzenie grupy wsparcia dla osób z terenu miasta Kielce, które opuściły ośrodki/oddziały rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków. Beneficjenci projektu uzyskają wsparcie w trzeźwym życiu, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, co będzie możliwe dzięki regularnym spotkaniom z ludźmi o podobnych doświadczeniach w wychodzeniu z uzależnienia oraz  z terapeutami. Innymi istotnymi celami projektu jest m.in.:
- podtrzymywanie nabytych w procesie terapeutycznym umiejętności ważnych dla trzeźwego życia,
- poprawa jakości życia osób, które uczestniczyły w procesie terapeutycznym oraz wpływ na funkcjonowanie ich rodzin poprzez fakt ich zdrowienia,
- poprawa jakości życia osób żyjących z HIV,
- edukacja w zakresie sygnałów ostrzegawczych, nawrotów choroby, sposobów radzenia sobie z nimi,
- angażowanie beneficjentów do udziału w atrakcyjnych formach spędzania czasu, które sprzyjają ich osobistemu rozwojowi, wzmacniają poczucie odpowiedzialności i własnej wartości, poszerzają wachlarz aktywności ważnych dla trzeźwego życia.
Spotkania odbywają się  w NZOZ "Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36 w Kielcach, dwa razy w miesiącu. Równocześnie raz w miesiącu przewidywane są wyjazdy i wyjścia plenerowe (9 wyjazdów). Zajęcia prowadzi Pani Monika Kozieł - Młynarczyk - specjalista terapii uzależnień oraz Pani Iwona Mazur - specjalista terapii uzależnień.
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

Najbliższe terminy spotkań:
28.04.2010 r. środa - godzina 17.00
10.05.2010 r. poniedziałek - godzina 17.00
24.05.2010 r. poniedziałek - godzina 17.00

_________
 IV.2010
W okresie od kwietnia 2010 do grudnia 2010 roku  realizowany jest projekt pod nazwą "Prowadzenie zajęć dla członków rodzin uzależnionych od narkotyków". Główny cel projektu to prowadzenie zajęć dla członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych
od 2008 roku.
Poprzez realizację projektu chcielibyśmy objąć wsparciem rodziny w których występuje problem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz pogłębić ich wiedzę w następujących obszarach:
- przyczynach, dla których młodzi biorą narkotyki,
- narkotykach i efektach ich działania,
- uzależnieniu,
- narkomanii jako chorobie,
- współuzależnieniu – o mechanizmach działania,
- postawie rodziców wobec osoby chorej na narkomanię,
- fazach rozwoju uzależnienia,
- objawach uzależnienia w obszarze indywidualnym, rodzinnym i szerszych środowiskach.

Spotkania odbywają się w NZOZ "Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36 w Kielcach w czwartki w godzinach 16.00-18.00. Zajęcia prowadzi Pan Zbigniew Olchawa - specjalista terapii uzależnień.
Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Kielce.

_________
 IV.2010
Z powodu niskiego kontraktu z NFZ oraz w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi psychologiczne oraz terapeutyczne świadczone przez psychoterapeutów  NZOZ "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach, ul. Karczówkowska 36, z dniem 01.04.2010 roku istnieje możliwość korzystania z porad odpłatnych (poza kontraktem z NFZ).
Kwota prywatnej porady wynosi 70 zł.
Terapeuci oraz psychologowie, u których można skorzystać z porad prywatnych:
1. Mirosława Wojciechowska – psycholog dziecięcy, badania psychologiczne, sporządzanie opinii psychologicznych
2. Anna Kwiatkowska  - terapeuta rodzinny, (Systemowa Terapia Rodzin)
3. Magdalena Broda –terapeuta rodzinny, psycholog, (Systemowa Terapia Rodzin)
4. Zbigniew Olchawa – specjalista terapii uzależnień
5. Grzegorz Dąbrowski- specjalista terapii uzależnień
6. Aneta Pietrzyk - Psycholog, Specjalista terapii uzależnień, (Systemowa Terapia Rodzin)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (41) 345 56 65.

_________
 II.2010
Z dniem 01.02.2010 roku z powodu niskiego kontraktu z NFZ Oddział Dzienny dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych zawiesza swą działalność do odwołania.

_________
 VII.2009
W środy, o godz. 17:30 w budynku Przychodni NZOZ "Nadzieja Rodzinie", ul. Karczówkowska 36, I. p. odbywają się mityngi dla osób uzależnionych od seksu. W każdą ostatnią środę miesiąca mityng otwarty. Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości są wspólnotą ukierunkowaną na Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji zaczerpniętych z programu Anonimowych Alkoholików. Członkami Wspólnoty są zarówno Ci, którzy cierpią z powodu kompulsywnej potrzeby seksu, jak też Ci, którzy desperacko przywiązują się do jednej osoby. Niemal wszyscy uczestnicy Wspólnoty popadli w kompulsywno-obsesyjne wzorce o podłożu seksualnym, emocjonalnym lub uczuciowym, utracili poczucie własnej wartości, a ich zachowania i kontakty z ludźmi doprowadziły do pogłębiającej się destrukcji we wszystkich obszarach życia.
_________
 IV.2009
„Leczenie i terapia osób uzależnionych od narkotyków” to projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Termin realizacji to kwiecień -  listopad 2009 rok.
Głównym celem zadania jest realizacja serii zajęć umożliwiających w sposób aktywny spędzanie czasu wolnego przez młodzież uzależnioną od narkotyków oraz ich nadużywającą oraz prowadzenie terapii młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.
Celem projektu jest nauczenie beneficjentów zachowań alternatywnych wobec patogennych poprzez organizowanie różnorakich zajęć, np.: jazda na koniach, rowerach, zajęcia na siłowni, wycieczki i biwaki weekendowe a także film, kino, teatr itp. Zajęcia organizowane są w ramach funkcjonowania Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach.


_________
 III.2009
W okresie marzec 2009 – grudzień 2009 roku zorganizowane zostanie zadanie współfinansowane przez Prezydenta Miasta Kielce pod nazwą: „Prowadzenie zajęć dla członków rodzin uzależnionych od narkotyków”.
Celem zadania jest prowadzenie zajęć dla członków rodzin osób uzależnionych
od narkotyków. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w roku 2008r. Pragniemy wspierać rodziny, w których występuje problem uzależnień od środków psychoaktywnych. Utworzone zostaną następujące grupy:
*    Grupa informacyjno – edukacyjnej dla rodziców dzieci z problemem narkotykowym. wtorki w godzinach 17.00-19.00
*    edukacyjno – wspierającej dla rodziców dzieci leczących się na Oddziale Dziennym NZOZ „Nadzieja Rodzinie” – zajęcia przewidziane dla rodzin pacjentów leczących się w oddziale.

Uczestnicy grup będą mogli nauczyć się m. in.:
*    jakie są przyczyny, dla których młodzi biorą narkotyki,
*    jakie są rodzaje narkotyków i o efekcie ich działania,
*    jak rodzice powinni postępować wobec osoby chorej na narkomanię,
*   nauczą się rozwiązywać sytuacje kryzysowe w rodzinie związane z problemem narkotykowym.
Jednocześnie rodziny stanowią dla siebie wzajemne oparcie.
Grupy mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych.


_________
 III.2009
W okresie  marzec – grudzień 2009 r realizowany będzie projekt „Realizacja programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków” Jest on współfinansowany przez Prezydenta Miasta Kielce.
Głównym celem realizacji zadania jest kompleksowa realizacja programów wspierających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych oraz nadużywających narkotyków oraz leczenie młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, które leczą się w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Karczówkowskiej 36.
Osoby uzależnione uczyć się będą rozpoznawania objawów uzależnienia, poznawać będą  sposoby radzenia sobie z głodem związanym z zaprzestaniem przyjmowania substancji psychoaktywnych, oraz opracują plan zdrowienia i rozpoznawania symptomy nawrotu choroby.
W radzeniu sobie ze stresem oraz powrocie do zdrowia pomagać im będą m.in. zajęcia organizowane dzięki dotacji, takie jak:
*    jazda konna,
*    wyjścia na basen,
*    teatr,
Oddział czynny jest codziennie od 13 – 19.  W ramach prowadzonej terapii codziennie odbywają się tematyczne zajęcia terapeutyczne z terapeutami. W zajęciach bierze udział 10-15 pacjentów.


_________
18. III.2009
W środe 25 lutego społeczność oddziału dziennego wybrała sie na kulig. Ludzie ze społeczności bawili sie jak nigdy,przedzierajac sie przez zaspy na małych dzieciecych sankach. Doszło nawet do małego wypadku, gdy dwóch uczestników spadło z sanek, jednak nic nikomu sie nie stało i wszyscy powrócili na odział pełni radości wyczekujac już nastepnego białego szaleństwa.

_________
18. III.2009
Społeczność Oddziału Dziennego wybrała sie do kina ''Moskwa'' na film o ks. Jerzym Popiełuszce.Członkowie społecznosci śledzili losy Popiełuszki z wielkim zaciekawieniem. Po powrocie na oddział każdy opowiadał o swoich odczuciach po obejrzeniu filmu. Okazało sie, że każdy odczytał film na swój sposób i dostrzegł inne wartości. Jedno, co połączyło wszystkich, to fakt że film się bardzo podobał i stał sie ważną lekcją na dalsze życie w trzeźwości.

_________
3. III.2009
W okresie od listopada 2008 do lipca 2010 w Ośrodku w Pałęgach realizowany jest projekt pn. „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, którego celem jest społeczna i zawodowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem.
W ramach projektu pacjenci Ośrodka zostali objęcie wsparciem psychologicznym, terapeutycznym i zawodowym. Od listopada 2008 uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych oraz z doradztwa zawodowego, które przyczynią się do ich aktywizacji zawodowej oraz budowania relacji i więzi ze społeczeństwem.  
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

_________
27. II.2009
Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

W marcu Stowarzyszenie "Nadzieje Rodzinie" otwiera Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii. W placówce można będzie anonimowo i bezpłatnie uzyskać fachową pomoc w zakresie problematyki związanej narkomanią.
Do punktu mogą zgłaszać się zarówno osoby zażywające narkotyki, jak i ich rodziny, czy bliscy oraz wszyscy, którzy chcą uzyskać informację na ten temat. Będzie można skorzystać z porady, rozmowy oraz uzyskać informację o miejscach, gdzie podjąć leczenie.
Działalność punktu sfinansowana jest z dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta Kielce na realizacje zadania: "Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin".

Godziny przyjęć:
poniedziałek 16.30 - 18.30
piątek 15.30 – 17.00

Kontakt:
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 (budynek klubu młodzieżowego Wolnastrefa)
1 piętro
Tel. +413625640
_________
I.2009
W okresie styczeń 2009 – grudzień 2009 (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień) realizowane będzie zadanie: „Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią, używających i uzależnionych od narkotyków”.
Projekt jest współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
Celem programu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy rodzinom i bliskim osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków  poprzez:
*    Doskonalenie umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie z problemem  narkomanii
*    Interwencję kryzysową,
*    Wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych,
*    Poradnictwo rodzinne,
*    Zajęcia edukacyjno – informacyjne na temat uzależnienia,
*    Warsztaty umiejętności wychowawczych.

Zapraszamy do korzystania z poradnictwa rodzinnego w ramach punktów otwartych w ramach projektu w następujących miejscowościach (lokalne szkoły): Zagnańsk, Mniów, Daleszyce, Suków, Piekoszów, Morawica, Kostomłoty, Bukowa, Małogoszcz, Tumlin - Węgle

Istnieje możliwość skorzystania z zajęć prowadzonych w ramach grupy wsparcia dla rodzin zagrożonych problemem narkomanii.
Beneficjentami zajęć są rodzice, grono pedagogicznego, młodzież - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Kielc i województwa świętokrzyskiego oraz uczestnicy grup wsparcia.

_________
09. I.2009
Przez ostatnie miesiące Społeczność Oddziału Dziennego uczęszczała na lekcje jazdy konnej. Zajęcia odbywały się w środy, w stadninie „Stangred” i dostarczały nam dużo radości i adrenaliny. Niektórzy z nas zaczęli już nawet galopować.

Co tydzień, w soboty, ci, którzy nie boją się wody, wytrwale zmagają się w udoskonalaniu swoich stylów pływackich. Dominuje żabka i kraul. Ostatnio w modzie są wyścigi o tytuł „Najlepszego Pływaka Społeczności”.

Raz w miesiącu chodzimy do kina, czasem warto się odstresować po ciężkim dniu pracy na zajęciach grupowych, najwięcej śmiechu dostarczają nam komedie rysunkowe, takie jak Garfield.

Nie tylko kino, z atrakcji kulturalnych, miała nasza Społeczność, ale też wernisaż – 11 go grudnia podziwialiśmy zdjęcia wykonane przez fotografów – amatorów na konkurs „Życie jest piękne”. Dostać nagrodę od Prezydenta Miasta Kielc, to jest zaszczyt. A może ktoś ze Społeczności w przyszłym roku wyśle swoje zdjęcia na ten konkurs, bo czyż życie bez narkotyków nie jest piękne?..:)

Do czasu Świąt Bożego Narodzenia spędzonego w domu, z rodziną, przygotowywaliśmy się wraz ze Społecznością uczestnicząc w wigilii dla całego Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, gdzie Ksiądz złożył nam życzenia: wytrwałości w terapii. Mieliśmy również wigilię zorganizowaną tylko dla nas, połamaliśmy się opłatkiem i życzyliśmy sobie trzeźwych Świąt.

Dla Społeczności zawsze najważniejsze jest ukończenie leczenia przez członka Społeczności. 23.12.2008 roku świętowaliśmy właśnie to wydarzenie. Taki dzień pokazuje każdemu ze Społeczności, że trzeźwość jest możliwa.

Po Świętach Społeczność postanowiła wspólnie spędzić Sylwestra, którego przywitaliśmy spacerowo – zabawowo wraz ze Społecznością Ośrodka w Pałęgach. Z rana integrowaliśmy się na rajdzie, na którym zwiedziliśmy Rezerwat Wietrznia oraz wdrapaliśmy” się na szczyt Telegrafu, zakończywszy marsz pod Skocznią. Podczas rajdu nie tylko bolały nas nogi, ale też głowy od myślenia nad zagadkami, które nawzajem sobie zadawaliśmy. Po rajdzie udaliśmy się na zabawę sylwestrową do Pałęg, gdzie rozpoczęliśmy świętowanie końcówki starego roku od wspólnego upieczenia pysznej pizzy, którą oczywiście zjedliśmy ze smakiem:) A potem już tylko zabawy, konkursy i ognisko o północy. Petard i serpentyn nie zabrakło. Nie obyło się też bez kryzysów, jak to w terapii i życiu bywa. Wszystkie takie sprawy załatwialiśmy na społeczności interwencyjnej, tak duża grupa naprawdę może być wsparciem w przeżyciu pierwszego trzeźwego Sylwestra od kilku lat. Dziękujemy Społeczności z Pałęg za gościnę i przygotowanie ciekawych i śmiesznych zabaw.

Co w najbliższym czasie...

17 stycznia, w ramach rewanżu, będziemy gościć Społeczność Pałęg na naszym Oddziale. Przygotowaliśmy zabawy integracyjne i konkursy, a potem wybierzemy się na lodowisko, aby móc cieszyć się zimą i aktywnie spędzanym wolnym czasem, z czym, gdy braliśmy, było trudno.

24 stycznia odbędzie się wspólny rajd na trasie Święta Katarzyna – Nowa Słupia. Zakładamy Koło Górskie działające przy PTTKu o nazwie Trzeźwe Koło Górskie (TKG). Wszystkich chętnych, preferujących trzeźwy styl życia, zapraszamy.

13 lutego wybieramy się na musical „Zakochany Paryż” już nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wspaniałe występy Kieleckiego Teatru Tańca.
_________
 I.2009
Z życia ośrodka w Pałęgach

Nasza pasja uprawiania turystyki staje się coraz bardziej konkretna. Wszyscy pacjenci  ośrodka zdobyli  już pierwszą odznakę Górskiej Turystyki Pieszej-popularną. Niewiele punktów brakuje nam do zdobycia brązowej. W planach mamy kolejne rajdy i punkty.
Ponadto zaangażowaliśmy się w zdobywanie odznaki Turysty Przyrodnika.
Zakładamy przy naszym Stowarzyszeniu Oddział PTTK.
Oprócz pieszych wędrówek zamierzamy zwiedzać okolice na rowerach. Nasz ośrodek wzbogacił się właśnie o te pojazdy. Pierwsza taka wycieczka, mimo zimowej aury, odbyła się już na początku stycznia.

_________
XI/XII.2008
Z życia ośrodka w Pałęgach

Na przełomie listopada i grudnia wyjechaliśmy na obóz terapeutyczny do Zakopanego. Mieliśmy tam przede wszystkim pracować nad wzajemnymi relacjami. Łatwiej o to, gdy nie ma codziennych obowiązków i jest cała nasza społeczność, w tym wszyscy terapeuci. W tym czasie dużo chodziliśmy po górach, zobaczyliśmy wiele pięknych miejsc w tym m.in. Czarny Staw Gąsienicowy, Dolinę Kościeliską, Przysłup Miętusi, Wąwóz Kraków ze Smoczą Jamą. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie zdobyliśmy szczytu Giewontu, choć byliśmy bardzo blisko. Wyjazd ten  pozwolił nam doświadczyć, że chodzenie po górach  jest ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu, zaszczepił też w nas chęć zwiedzania bliższych nam Gór Świętokrzyskich.

_________
11. X.2008
Z życia ośrodka w Pałęgach

11 października ochodziliśmy I-wszą rocznicę powstania naszego ośrodka. Była ona okazją do zaproszenia na wspólne świętowanie wszystkich tych, którzy przynili się do jego powstania i rozwoju: członków Zarządu oraz pracowników Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie", władz i pracowników OHP z Komendantem Głównym Panem Jerzym Mormulem oraz Panią Komendant  Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Renata Wichą, przedstawicieli władz samorządowych i NFZ, byłych pracowników ośrodka, księży z naszej parafii, współpracującej z nami szkoły, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sąsiadów z Pałęg, wolontariuszy i przyjaciół ośrodka wkładających tu na co dzień swoje serce i siły, społeczności z ośrodków "San Damiano" z Chęcin i z Lutej oraz Oddziału Dziennego z Kielc.

Obchody rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez miejscowego Proboszcza Księdza Kanonika Henryka Rusaka, księdza Zenona Mierzwę, a także księdza Dariusza Jarlińskiego - duszpasterza Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, księży franciszkanów o. Pawła Chmurę i o. Piotra Stanisławczyka, oraz Prezesa Stowarzyszenia 'Nadzieja Rodzinie", księdza dr Andrzeja Drapałę.

Następnie nasza młodzież przedstawiła program artystyczny: pantonimy oraz kabaret. W przerwie częstowaliśmy Gości grochówką, był także rocznicowy tort i pyszne ciasta. Obejrzeliśmy pokaz tańca break dance, przygotowany przez chłopców z klubu 'Wolna Strefa" z Kielc. Rozegraliśmy mecz piłki nożnej pomiędzy pacjentami naszego ośrodka w San Damiano z Chęcin. W przerwie meczu wkopaliśmy sadzonkę dębu otrzymaną w prezencie od Oddziału Dziennego. Mamy nadzieję, że dąb zapuści tu korzenie i będzie świadkiem zmagań i ostatecznie wielu zwycięstw nad chorobą uzależnienia. Zaproszonych gości odprowadziliśmy po domu, gdzie mogli obejrzeć galerię naszych zdjęć oraz slajdy obrazujące życie ośrodka. Ponadto prezentowaliśmy nasze wyroby z gliny. Można było spróbować sił na kole garncarskim i tacy odważni znaleźli się przede wszystkim wśród zaprzyjaźnionych z nami terapeutów, ale i naszych sąsiadów - dzieci z Pałęg. Czas umilił nam koncert zespołu ADHD, który także jest związany z naszym Stowarzyszeniem. Wieczorem rozpaliliśmy ognisko i wspólnie piekliśmy kiełbaski i jedliśmy bigos. Czas umilał nam organizator, który prowadził gdy i zabawy. Potem bawiliśmy się na dyskotece, a na koniec tego długiego dnia relaksowaliśmy się oglądając film.
 


22. VII.2008

Z życia ośrodka w Pałęgach

Od 22.07 do 01.08.2008r jesteśmy w Kalwarii Pacławskiej. Przyjechaliśmy tu wspólnie ze społecznością ośrodka w San Damiano w Chęcinach. Naszym zadaniem jest pomoc w przygotowaniu XXI Franciszkańskiego Spotkania Młodych oraz czynne w nim uczestnictwo. Nasza pomoc polega na zadbaniu o pole namiotowe oraz kuchnię polową, w której wydawany jest wrzątek. Najważniejszym celem wyjazdu jest jednak przeżycie duchowe tego spotkania. Uczestniczymy tu w naukach, konferencjach, pracy w grupach prowadzonych przez animatorów, mszach świętych, nabożenstwach, koncertach zespołów muzycznych, seansach filmowych. Mamy możliwość kontaktowania się z ludźmi trzeźwymi spoza ośrodka oraz współpracy z nimi. Ponadto, wykonujemy zadania i funkcje takie same jak w ośrodku.

_________
7-16.VII.2008

Obóz terapeutyczny - spływ kajakowy pacjentów ośrodka w Pałęgach

Na ten obóz wybraliśmy się wspólnie z ośsrodkiem San Damiano w Chęcinach. Wyruszyliśmy z Kielc do Suwałk. Podróż zajęła nam 9 godzin. Na miejscu wypożyczyliśmy kajaki i rozpoczęła się nasza wodna przygoda. Płyniemy trasą: j. Sumowo - rz. Rospuda - kanał Augustowski - rz. Hańcza - j. Wigry. Dziennie pokonujemy średnio ok. 20 km. Mamy 11 kajaków i 4 rowery, ktorymi przewozimy część naszego wyposażenia. Tylko 2 dni obozu są stacjonarne. Jedną z atrakcji jest odcinek Czarnej Hańczy, który przepływamy pod prąd. Wzbudzamy tym zainteresowanie i podziw innych. Podczas obozu byliśmy w saunie parowej, zorganizowaliśmy sobie wyścigi kajakowe.
Poza tym, że dużo czasu spędzamy w kajakach, życie na obozie jest podobne do życia w ośrodku. Tu także ważne są nasze wzajemne relacje i uwaga na innych, wspieranie się w leczeniu, tu podejmujemy się różnych odpowiedzialności i ponosimy konsekwencje. Codziennie wieczorem odbywa się zebranie społeczności, na którym opowiadamy, jak nam minął dzień. Na końcu jest czas na wzajemne przeprosiny i podziękowania. Za czas wolny odpowiedzialna jest wybrana przez nas osoba - organizator. Ostatnio zaplanował nam wyjście do lasu, podczas którego zbieraliśmy dary natury, z których potem układaliśmy kompozycje odnoszące się do naszego życia i leczenia. Codziennie zbiera się Zarząd, który ustala plan kolejnego dnia i inne ważne dla wszystkich sprawy. Także SOD pracuje na obozie tak, jak na co dzień. Tylko tutaj dbanie o bezpieczeństwo wiąże się dodatkowo z odpowiednim dobraniem ludzi do kajaków, namiotów, pełnienia wart nocnych. Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakąś część obozowego życia: posiłki, porządek na terenie biwakowym, stan kajaków i rowerów, rozbijanie namiotów. Przez pierwsze 4 dni był z nami ojciec Piotr - lider San Damiano. Odprawiał dla nas codzienne Msze Święte. Podczas kolejnej z takich Mszy Marcin - pacjent naszego ośrodka - uroczyśscie podpisał kontrakt na kolejny etap leczenia - Nowicjat. Na obozie odwiedzili nas: ks. Daniel i ks. Krzysztof z Różanegostoku, którzy wyspowiadali chętnych i odprawili niedzielną Mszę Świętą.


/Magda/
_________
25.06.2008

Ośrodek w Pałęgach

W naszym ośrodku, dzięki poparciu Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców pracy Pani Renaty Wichy oraz Prezesa kieleckiej firmy Geol-Min Pana Stanisława Pikorza, odbywają się warsztaty ceramiczno-garncarskie. Firma Geol-Min udostępniła nam bezpłatne koła ceramiczne, narzędzia oraz glinę. Cieszą się one dużym powodzeniem wśród pacjentów. Przy pomocy wielu prostych narzędzi tworzymy naczynia, figury, patery, uczymy się różnych sposobów ręcznego formowania gliny, także toczymy na kole. Formy, ktore tworzymy, odstawiane są do wyschnięcia, a następnie będą wypalone na terenie Firmy Geol-Min w Kielcach. 

Warsztaty ceramiczne są formą terapii, pomagają się wyciszyć, powstające wyroby motywują do dalszej pracy i doskonalenia umiejętności manualnych, ćwiczenia wyobraźni i twórczego działania, dają możliwość przyjemnego spędzania czasu.

Wiosną rozpoczęliśmy sezon chodzenia po Górach Świętokrzyskich. Organizujemy sobie rajdy piesze. Przy okazji wędrowania zdobywamy punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT PTTK). Nasze ulubione miejsce to położona blisko ośrodka Góra Perzowa z kaplicą Świętej Rozalii.

Obecnie w ośrodku tworzymy ogródek warzywny i kwiatowy. Sadzimy rośliny na coraz większej powierzchni. Wokół naszego domu robi się coraz ładniej. Ogrodnicy mają coraz więcej podlewania, a szef kuchni może urozmaicać menu o naszą zieleninę.

Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy Mniów. Proboszcz parafii w Grzymałkowie, ks. kanonik Henryk Rudak powierzyl gminie opiekę nad zabytkowymi grobami miejscowych rodów Lipskich i Kołłątajów. My podjęliśmy się uporządkowania tych grobów. W podziękowaniu Urząd Gminy zorganizował nam wycieczkę do Rezerwatu "Górna Krasna".

W ostatni weekend czerwca wybieramy się pod namioty. Będziemy mieszkać nad rzeką, może uda nam się popływać. Będzie gotowanie na ognisku i piesze wycieczki w nieznane. Taki przedsmak obozu kajakowego, na który wyjeżdzamy w lipcu.

_________

14.04.2008
W dniu dzisiejszym nastąpiło przeniesienie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych do wyremontowanych pomieszczeń, mieszczących się na pierwszym poziomie budynku przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach.

_________
01. 02. 2008

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów finansowanych przez Miasto Kielce,  stworzonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w nastepujących obszarach działań publicznych:

1) Realizacja programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków

2) Prowadzenie grupy edukacyjnej dla członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków.


Głównym celem pierwszego z nich jest  kompleksowa realizacja programów wspierających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków oraz leczenie młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych. Dzięki tym środkom pacjenci Oddzialu Dziennego Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych z siedzibą przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach, mają możliwość skorzystania z licznych zajęć dodatkowych: wycieczek, kina, jazdy konnej, nauki gotowania i innych. Angażowanie pacjentó do udziału w atrakcyjnych formach spędzania czasu sprzyja ich osobistemu rozwojowi, wzmacnia poczucie odpowiedzialności i własnej wartości. Ostatecznym efektem ma być zachowanie nabycie umiejętności funkcjonowania psychicznego i społecznego bez narkotyków. 

W ramach  drugiego projektu organizujemy cotygodniowe spotkania grup edukacyjnych oraz grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków. Grupy te mają charakter otwarty, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka